Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

St. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek i Zbigniew Kiełb odznaczeni zostali Złotym i Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała Medale na wniosek prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk. rez. Alfreda Kabaty.

24 września 2014 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Zbigniew Kiełb został odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez wojewodę lubelskiego Wojciecha Wilka. Wojewoda dokonał dekoracji w czasie posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk  i Męczeństwa. W uroczystości uczestniczył Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP.

Zbigniew Kiełb jako historyk, autor i współautor 7 książek i autor 60 artykułów,  a także społecznik specjalizuje się m. in. w historii 2 Pułku Saperów Kaniowskich i Zbrodni Katyńskiej oraz biografistyce dotyczącej historii ziemi puławskiej i Dęblina.

Prowadząc od 7 lat badania nad historią 2 Pułku Saperów Kaniowskich, działa również na rzecz ocalenia pamięci o poległych w czasie wojny i pokoju Kaniowczykach, spoczywających na puławskim cmentarzu parafialnym, zapalając samodzielnie na zapomnianych grobach znicze. Na niwie swoich działań, we współpracy z proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej opracował projekt kaplicy pamięci, w której zostaną zamieszczone rozproszone  w świątyni tablice pamiątkowe dotyczące nie tylko Kaniowczyków, ale również żołnierzy AK i BCh czy Sybiraków.

Od 2008 r. Zbigniew Kiełb prowadził badania naukowe dotyczące opracowania Puławskiej, Dęblińskiej i Lubelskiej listy katyńskiej. W 2010 r. opublikował je  w postaci książki i kilku artykułów.

xxx

29 września 2014 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Jacek Kozłowski odznaczył st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzego Bogdana Raczka Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W uroczystości brał udział Marcin Łada – wiceprezes Zarządu Głównego ZOR RP.

Jerzy Raczek wyraził podziękowanie Wojewodzie za wręczenie odznaczenia oraz Prezesowi ZG ZOR RP za wnioskowanie o odznaczenie, a także kolegom ze Związku  za długoletnią owocną współpracę.

Jerzy Bogdan Raczek ma ogromne zasługi w upamiętnianiu i opisywaniu miejsc pamięci narodowej na terenie Bemowa, Boernerowa oraz Starych Babic. Już w latach 1984-1986 opracował powielane pogadanki historyczne dotyczące walk obronnych 1939 roku i podczas Powstania Warszawskiego na terenie Boernerowa i Babic, z którymi byli zapoznawani uczniowie klas V-VIII SP nr 150. W 1999 roku uczestniczył w przygotowaniu Głazu-Pomnika gen. Mikołaja Bołtucia w Łomiankach, przy ulicy Warszawskiej.

 W 2006 roku wspólnie z „Telewizją Górczewska” nagrał 30. minutową audycję upamiętniającą bohaterstwo poległych na przedpolu Boernerowa w pierwszą noc Powstania Warszawskiego przeszło 100 żołnierzy Armii Krajowej ze Zgrupowania „Żywiciel” oraz przedstawiającą rocznicowe uroczystości patriotyczne pod Głazem-Pomnikiem przy ulicy Westerplatte, będącym pierwszym pomnikiem Powstania Warszawskiego w Polsce, odsłoniętym i poświęconym 4 VIII 1946 roku. 

 W 2008 roku napisał książkę „Jubileusze Boernerowa. 75. rocznica budowy osiedla (1932-2007) i 70. rocznica parafii (1936-2006)”, w 2011 „Boernerowo pamięta”, 
a w 2013 „Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w  Babicach” będącą pierwszą monografią najsilniejszej na świecie radiotelegraficznej stacji oraz upamiętnił jej obrońców we wrześniu 1939 roku.

 (k)

 Fot. L. Marczak

Fot. M. Łada

  • 1
  • 10
  • 11
  • 2