Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Dziedzictwo Marszałka

18 listopada 2015 r. Marcin Łada - Wiceprezes ZG oraz st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek – członek ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli  w Centralnej Bibliotece Wojskowej w konferencji naukowej pt. „Dziedzictwo Marszałka - myśl i czyn Józefa Piłsudskiego”.

Konferencję zorganizowali: Związek Piłsudczyków, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie  oraz Centralna Biblioteka Wojskowa, przy wsparciu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, dr. Jana Tarczyńskiego. Wśród kolejnych prelegentów znaleźli się m.in.: Prezes Związku Piłsudczyków Jan Józef Kasprzyk, dr Bohdan Urbankowski: dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Marek Kornat i dr hab. Romuald Szeremietiew.

W spotkaniu udział wzięło ok. 150 osób. Wśród nich obecni byli m.in.: Hanna Szczepanowska uczestniczka Powstania Warszawskiego, córka żołnierza I Kompanii Kadrowej i I Brygady Legionów, gen. dyw. Jerzy Fryczyński, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,  płk Tomasz Piotrowski, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Łukasz Dryblak, reprezentujący Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ks. kmdr Janusz Bąk, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego, płk Marek Baranowski, dyrektor Biura ds. Proobronnych MON.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk: Związku Piłsudczyków, Armii Krajowej, Związku Strzeleckiego. Przybyło także wielu nauczycieli i młodzież szkolna.

Wśród bardzo interesujących wykładów, naszą uwagę zwróciło wystąpienie dr hab. Romualda Szeremietiewa poświęcone problematyce unowocześniania sił zbrojnych
w działaniach Marszałka Józefa Piłsudskiego. Romuald Szeremietiew obalił tezę występującą w wielu publikacjach, która przypisuje Marszałkowi brak woli unowocześniania polskiej armii. Okazuje się, że było zupełnie odwrotnie. Józef Piłsudski  w 1926 r. zlikwidował Generalny Inspektorat Kawalerii, a  po likwidacji dywizji kawaleryjskich Marszałek zarządził prace studialne nad motoryzacją kawalerii. Pod jego wpływem w MSWojsk. utworzono Wydział Broni pancernych, rozpoczęto produkcję czołgu TK, a w 1932 r zakupiono licencję czołgu Vickers i rozpoczęto w oparciu o nią produkcję czołgu 7TP. Podobnie było z lotnictwem- z 54 typów samolotów własnej konstrukcji, które zostały oblatane do wybuchu wojny, zamówienia z wojska na 45 wyszły za czasów Marszałka Piłsudskiego.

To w czasie rządów Józefa Piłsudskiego opracowano wspaniały karabin przeciwpancerny 7,92 wz. 35, a także pistolet VIS 9 mm, utworzono także Państwowe Zakłady Inżynierii  w Warszawie, rozwijano także dzięki ośrodkom badawczym inne gałęzie uzbrojenia. O jakości broni produkowanej w II Rzeczypospolitej świadczy chociażby to, że Niemcy podczas okupacji kontynuowali nadal jej produkcję i wyposażali w nią swoją armię.

Organizatorom konferencji serdecznie gratulujemy stworzenia ciekawego naukowego spotkania z historią i myślą I Marszałka Polski!

    mł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04