Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Koło Morskie w Gdyni

12 maja 2016 r. w Klubie Marynarskim w Gdyni utworzono Koło Morskie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Gdyni, wchodzące w skład Okręgu Pomorskiego ZOR RP.

W zawiązaniu Koła uczestniczył prezes Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej kmdr ppor. dr Dariusz KLOSKOWSKI.

Przed rozpoczęciem obrad każdy z uczestników dokonał samoprezentacji swojej osoby z przedstawieniem w szczególności swojej kariery wojskowej, w tym służby w ostatniej jednostce wojskowej. W spotkaniu udział wzięli: kmdr por. w st. spocz. Adam Kula, ppłk w st. spocz. Ryszard Witkowski, st. chor. sztab. w st. spocz. Edward Golis, st. sierż. w st. spocz. Stefan Pogorzelski, pan Jacek Derkacz.

Przed przystąpieniem do wyborów władz Koła kmdr ppor. Dariusz Kloskowski wręczył Odznaki Związku i legitymacje nowym członkom Związku Oficerów Rezerwy RP, następnie dokonał prezentacji podstawowych założeń wynikających ze Statutu Związku. Wszyscy członkowie zostali poinformowani o funkcjonującej strukturze w Stowarzyszeniu oraz Planie Głównych Zamierzeń Związku na 2016 rok, ze szczególnym uwzględnieniem działań wynikających z funkcjonowania Okręgu Pomorskiego.

W trakcie spotkania dokonano wyboru władz Koła Morskiego w Gdyni:

Prezes Koła: kmdr por. dr Adam Kula;

Sekretarz: st. chor. sztab. w st. spocz. Edward Golis;

Skarbnik: pan Jacek Derkacz.

Gremialnie na prezesa Okręgu Pomorskiego został wybrany kmdr ppor. dr Dariusz KLOSKOWSKI, zaś na wiceprezesa Okręgu kmdr por. dr Adam KULA.

D. K.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04