Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Koncert galowy chórów polonijnych

2 października 2016 r. przedstawiciele ZOR RP uczestniczyli w koncercie galowym chórów polonijnych zorganizowanym w 72 rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego, nad którym patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Delegacji ZOR RP przewodniczył Marcin Łada – wiceprezes ZG . Obecny był także członek honorowy ZOR RP starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński.

Chórzyści wystąpili w sali widowiskowej MCC Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim, a trzeba wiedzieć, że to właśnie w Ożarowie Maz., w dawnym dworku Reicherów podpisano 2 X 1944 r. dokument dotyczący zakończenia walk w Powstaniu Warszawskim.

Organizatorem koncertu była Fundacja „Ave Patria”, która od 5 lat organizuje zjazdy chórów polonijnych w Polsce. Chórzyści nie tylko koncertują w różnych miejscach w Warszawie i na Mazowszu, ale także biorą udział w prawdziwych lekcjach patriotyzmu w miejscach pamięci narodowej. Głównym organizatorem tych spotkań jest Prezes Fundacji Piotr Białek, a pomagają mu przedstawiciele instytucji państwowych i samorządy zrzeszone w Honorowym Komitecie Organizacyjnym.

W tym roku fundacja „Ave Patria” zorganizowała V Zjazd Chórów Polonijnych. Przybyły zespoły z polskich kresów: ze Lwowa, Grodna, Baranowicz, Mińska, a zatem z Ukrainy i Białorusi. Przybyli także chórzyści z Łotwy, Estonii, Szwecji, Niemiec i również z Kanady. Polskę reprezentował Chór Archikatedry Warszawskiej. W sumie na zjazd przybyło około 500 osób zrzeszonych w 16 zespołach.

Chórzyści złożyli kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, odwiedzili także Cmentarz Wojskowy na Powązkach, obecni byli przy pomniku Gloria Victis i na tzw. Łączce, gdzie obserwowali prace archeologów podczas poszukiwania szczątków Żołnierzy Niezłomnych. Chórzyści występowali przez 3 dni dając 19 koncertów w okolicach Warszawy, w tym 3 Koncerty Galowe: w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim.

Koncert wypełnił program artystyczny przygotowany przez młodzież z ZS nr 1 w Błoniu przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Śliwińskiej, prowadzącej Szkolne Koło Teatralne „Melchiorek” i siostry Sancji (Grażyny Gach). Wystąpili także soliści operowi: Lidia Kitlińska, Anna Fidrych, Helena Abramowicz, Natalia Kowalenko, Anna Pioterczak, Wiesław Bednarek i Aleksander Kamedulski.

Szczególnym punktem spotkania było odznaczenie 3 kombatantów Krzyżami WIN, które wręczał ks. komandor Józef Bąk wspólnie z Prezesem Piotrem Białkiem. Uhonorowano: mjr. Weronikę Sebastianowicz, por. Zofię Olbrysz Biernacką i Hannę Orłowską. Ponadto odznaczenie otrzymał Bolesław Waśkiewicz i grupa samorządowców, którzy tworzyli Komitet Honorowy V Zjazdu Chórów Polonijnych.

 Wzruszającym momentem była wypowiedź przedstawicieli miejscowości Giby dotkniętej terrorem Obławy Augustowskiej, duże wrażenie na widzach wywarły wypowiedzi ks. prałata Stanisława Wysockiego i mec. Andrzeja Siedleckiego. Punktem kulminacyjnym koncertu był występ wszystkich chórów razem na scenie. Zespoły wykonały kilka utworów patriotycznych i otrzymały ogromne brawa. Cały koncert miał formę niezwykłego maratonu patriotycznego, trwał bowiem z przerwą ponad 5 godzin. Był jednak prawdziwą ucztą duchową dla miłośników historii Polski i dla wielu patriotów.

Chórzyści przyjazd do Polski traktują tak jak przyjazd do matki. Staramy się zrobić wszystko aby czuli się tu dobrze. Przytulamy ich do serca, odwiedziny Ojczyzny są dla nich bardzo wzruszające- mówił Piotr Białek Prezes Fundacji Ave Patria. –Będziemy działania te kontynuować również w następnych latach. Chóry są bowiem doskonałymi ambasadorami polskości w wielu krajach, a ich pieśni patriotyczne promują Polskę i jej historię w wielu regionach świata. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam w tej działalności- powiedział Piotr Białek, dziękuję również za pomoc przedstawicielom ZOR RP.

Komitet Honorowy V Zjazdu Chórów Polonijnych tworzyli: Dyrektor Biura polonijnego Kancelarii Senatu RP- Romuald Łanczkowski, Szef UdsKiOR- Jan Józef Kasprzyk, starosta WZ Jan Żychliński, burmistrz Ożarowa Maz. Paweł Kanclerz, burmistrz Błonia Zenon Reszka, wójt Gm. Lesznowola Maria Jolanta Batyska-Wąsik, burmistrz Milanówka Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński, burmistrz Nowego Dworu Maz. Jacek Kowalski, burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, wójt Gm.Teresin Marek Olechowski, wójt Gm. Kampinos Monika Ciurzyńska, wójt Gm. Stare Babice Krzysztof Turek, wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, wójt Gm. Leszno Andrzej Cieślak.

Tekst i foto: M.Ł.

  • 01
  • 02ab
  • 03
  • 04