Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP w szkole w Tarnowskich Górach

24 lutego 2017 r., w ramach działań edukacyjno – wychowawczych, członkowie Okręgu Śląskiego i Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnowskich Górach zorganizowali lekcję historyczno – wojskową dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.

Prelegentów i uczniów powitała dyrektor szkoły Małgorzata Grzesiakowska.

Tematem lekcji były symbole narodowe i wojskowe oraz formy ochotniczej służby wojskowej, w tym nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. O symbolach narodowych i wojskowych opowiadał pasjonat historii i oręża polskiego kpt. w st. spocz. Zbigniew Zajączkowski. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z bogatymi zbiorami orłów wojskowych, odznak i oznak wojskowych oraz szabli, które od wielu lat kpt. Zbigniew Zajączkowski kolekcjonuje.

Kpt. Ireneusz Szpala - oficer wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach, z którą ZOR RP współpracuje, omówił występujące w wojsku rodzaje ochotniczych form służby wojskowej i naboru do nich. Szczególną uwagę zwrócił na nabór do tworzonych brygad obrony terytorialnej.

Mjr rez. Krzysztof Tomaszewski – prezes Okręgu Śląskiego ZOR RP przedstawił cele i zadania realizowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, podkreślając, że jednym z najważniejszych zadań organizacji jest współpraca ze szkołami i prowadzenie działalności edukacyjno – wychowaczej, której celem jest kształtowanie świadomości historycznej młodzieży i zainteresowanie jej sprawami wojska i służby wojskowej. Mjr. Krzysztof Tomaszewski dodał, że Związek Oficerów Rezerwy RP, podobnie jak szkoła, ściśle współpracuje z 5 pułkiem chemicznym im. gen. broni Leona Berbeckiego. W ramach tej współpracy uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych mieli okazję zapoznania się z działalnością wojskową i losami patrona pułku. Prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną na temat gen. Leona Berbeckiego przeprowadził płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04