Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Historia i poezja – pasje Kazimierza Szczerbatko

Kazimierz Szczerbatko, to emerytowany nauczyciel i długoletni dyrektor szkół w Zakroczymiu i Nowym Dworze Mazowieckim oraz członek Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo, że uczył fizyki, a z wykształcenia jest także pedagogiem to prawdziwymi pasjami Kazimierza Szczerbatko są historia i poezja.

Jego dorobek to 20 książek poświęconych historii Zakroczymia i 17 tomików poezji oraz liczne artykuły w prasie lokalnej i regionalnej.

Jak sam mówi: Wszystko co pisałem dotyczyło historii Zakroczymia, Ziemi Zakroczymskiej, a przede wszystkim ludzi, którzy wnosili wiele dla miasta, tworząc jego historię, o patriotach, utrzymaniu polskości w różnych okresach historii (zabory, okupacja). W prozie, jak i w poezji zawsze budziły moje zainteresowanie wątki Małej Ojczyzny i patriotyzmu.

Z tego też powodu Kazimierz Szczerbatko pisze o historii Zakroczymia,
o uroczystościach patriotycznych, o strasznej okupacji niemieckiej i bohaterstwie ludzi. Wśród jego wierszy są teksty filozoficzno-religijne, refleksje nad życiem i sensem istnienia człowieka. W wierszach opisuje bohaterów w mundurach - żołnierzy WP, powstańców i obywateli miasta. Ukazuje również udział Polaków w misjach pokojowych, które sam określa jako uczestnictwo w wojnie i stawia w związku z tym trudne pytania. Zajmuje się ekologią i pięknem przyrody zakroczymskiej.

Jego literacka pasja koncentruje się na następującej tematyce:

  • Zakroczym – historia, tradycje, aktualne problemy;
  • Sprawozdania z uroczystości patriotycznych, przykładem są „Dzień bohaterów września”, „950 – lecie Zakroczymia”, „Wspomnienia tragedii Kresów-Sybir”;
  • Rozprawy filozoficzno-religijne z refleksjami o życiu i wojnie;
  • Krajobraz i ekologia;
  • Teksty bardzo osobiste, rodzinne i inne odnoszące się do aktualnej sytuacji.

W jednym z tomików wierszy Kazimierz Szczerbatko tak scharakteryzował swoją poezję: Wszystko co piszę, nie jest dla poklasku i mimo że, jest w tym wiele nieudolności, na pewno wynika z głębi serca. Chciałem w tej poezji utrwalić tych, którzy złożyli życie w ofierze, broniąc Zakroczymia – Ojczyzny, pokazuję tragedię człowieka w czasie okrutnej okupacji, piszę o ludziach – bohaterach i patriotach walczących o polskość, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w historii Zakroczymia. Przedstawiłem wiele problemów osobistych, pokazując swój stosunek do rodziny, życia i drugiego człowieka.

Kazimierz Szczerbatko opracowania historyczne wiersze zaczął pisać dawno temu, ale przez dłuższy czas było to pisanie jedynie „do szuflady”. Sądził, że jego teksty historyczne, nie mówiąc o poezji, nie nadają się do publikacji. Pierwsze teksty dotyczące historii i poezji napisał w 1965 r. Pierwsza jego książka ukazała się w 1999 r., a kolejne w następnych latach. I tak, trwa to do dnia dzisiejszego, stanowiąc bogaty dorobek historyczno – poetycki.

(k)

  • 00
  • 01
  • 02
  • 03