Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

„Niedokończone msze wołyńskie”-  wystawa w Sejmie RP

Na zaproszenie poseł Barbary Dziuk delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w otwarciu wystawy „Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej”.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, Marcin Łada – wiceprezes ZG oraz kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG.

Organizatorami wystawy byli: poseł Barbara Dziuk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie, oraz Centrum Ucrainicum KUL.Patronat nad wystawą objęli marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Wszystkich przybyłych na otwarcie wystawy powitała poseł Barbara Dziuk. Wśród zaproszonych gości była m.in. minister Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Charakteryzując prezentowaną wystawę poseł Barbara Dziuk powiedziała m.in.: Wystawa jest wyrazem hołdu złożonego duchownym, którzy zginęli w czasie II wojny światowej na Kresach Wschodnich, dając swoim męczeństwem świadectwo trwania w wierze. Wśród ofiar band UPA znaleźli się: zakonnice i zakonnicy, kapłani katoliccy obrządku wschodniego, a także księża rzymskokatoliccy. Wystawa „Niedokończone msze wołyńskie to kolejna , wypełniona częściowo, karta w martyrologium wschodnim i jednocześnie hołd oddany ofiarom przez przywrócenie ich pamięci zbiorowej. Na wystawie zebrano zdjęcia i życiorysy dwudziestu pięciu osób: księży, zakonników i zakonnic. Jest wśród nich o. Ludwik Wrodarczyk OMI – Sługa Boży. Jego męczeńska śmierć towarzyszyła mi od najwcześniejszych lat. Był bratem mojej babci.

Podczas ceremonii otwarcia wystawy głos zabrali także minister Anna Maria Anders, Marek Koryciński – przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana” w Lublinie, Leon Popek – reprezentujący Oddział IPN w Lublinie oraz Włodzimierz Osadczy z Centrum Ucrainicum KUL – prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonała minister Anna Maria Anders. Otwarcie wystawy uświetnił występ uczniów w strojach regionalnych z Ożarowic (Województwo Śląskie).

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04