Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zjazd Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich

W dniach 8 -10 września 2017 r. w Falentach pod Warszawą zorganizowano Zjazd Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Na zjeździe Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego Marcin Łada.

Nasza organizacja od lat współpracuje z rodzinami osadników wojskowych, a dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej jest stale obecne w naszych działaniach popularyzujących historię Polski.

Uczestnicy zjazdu potwierdzili wybór władz Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, który dokonał się na jednym z wcześniejszych zebrań. W gronie Zarządu Stowarzyszenia znaleźli się m.in.: prezes Mieczysław Wójcik, wiceprezesi: Janusz Szuba i Jan Rudziński, sekretarz Michał Bronowicki, przewodniczący komisji rewizyjnej Tadeusz Kułakowski. Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano Czesława Skarżyńskiego.

Podczas zjazdu nakreślono kierunki dalszych działań. Zarząd od lat zabiega o odzyskanie przedwojennej siedziby organizacji „Domu Osadniczego” przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie, działania te będą kontynuowane również w przyszłości. Ponadto postanowiono, mimo niewielkich środków finansowych stowarzyszenia, nadal wydawać periodyk „Kresowe Stanice” opisujący życie i kluczowe zagadnienia społeczności polskiej na Kresach Wschodnich dawniej i dziś. Podjęto także wyzwanie stworzenia profesjonalnego archiwum osadnictwa, łącznie z internetową bazą danych w przyszłości.

Wiceprezes Marcin Łada podczas swojego wystąpienia przekazał uczestnikom zjazdu najlepsze życzenia od prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty. Podkreślił, że dziś bardzo ważna jest praca popularyzująca dziedzictwo Kresów Wschodnich RP wśród młodego pokolenia, aby wielowiekowy dorobek Polaków na tych ziemiach nie został zapomniany. Uhonorował także medalem 100-lecia OSP Stare Babice wiceprezesa Stowarzyszenia OW i CKW Janusza Szubę, którego pradziadek był jednym z założycieli tej straży w 1916 r. Powiedział, że wśród członków ZOR RP jest wielu druhów OSP i zawsze wykonują oni z oddaniem funkcje społeczne, hołdując zasadzie „Panu Bogu na chwałę i ludziom na pożytek”.

Zjazd po raz kolejny potwierdził, że Kresowiacy są jedną wspaniałą rodziną. Stowarzyszenie OW i CKW liczy dziś około 700 członków rozsianych w Polsce i po całym świecie. Na Zjazd przyjechały osoby nawet z Kanady. Jedną z bardziej znanych w Polsce Kresowianek, należących do Stowarzyszenia jest pani Zofia Teliga-Martens, tegoroczna laureatka najwyższego polskiego odznaczenia Orła Białego, które wręczył jej 3 maja 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda. Pani Zofia w 1998 r. w ramach rekompensaty za utracone mienie zabużańskie otrzymała trzy wielorodzinne budynki na osiedlu w Szczytnicy pozostawione przez wycofane z Polski wojska radzieckie. Wyremontowała je na własny koszt i przeznaczyła cały ten majątek dla Polaków z Kazachstanu. Dzięki temu 40 rodzin przesiedlonych do Polski (łącznie około 200 osób) otrzymało od niej na własność mieszkania na osiedlu nazwanym przez nią „Kresówką”. Wspaniały dar i wielkie polskie serce zasługuje na szacunek i wspomnienie. Wśród członków stowarzyszenia kilka osób zostało we wcześniejszych latach uhonorowanych medalami „Za Zasługi dla ZOR RP”. Wśród nich obecny był m.in. żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK płk w st. spocz. Zygmunt Maguza.

Życzymy Wszystkim Członkom Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich wszystkiego dobrego i wielu sukcesów w pracy patriotycznej w przyszłości.

M. Ł.    

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04