Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na finisażu wystawy „Armia Andersa – Szlak Nadziei” w Senacie RP

4 września 2017 r., na zaproszenie minister Anny Marii Anders, członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w finisażu (zakończeniu) eksponowanej w różnych miastach w Polsce i za granicą wystawy „Armia Andersa – Szlak Nadziei”.

W spotkaniu zorganizowanym w Senacie RP, ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, Marcin Łada – wiceprezes ZG i kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG.

Wystawa „Armia Andersa – Szlak Nadziei” po raz pierwszy zaprezentowana została przez minister Annę Marię Anders w lipcu 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wystawa, nad którą patronat objęła Premier Beata Szydło zapoczątkowała patriotyczny cykl wystawienniczo-promocyjny poświęcony temu niezwykłemu wydarzeniu w naszych narodowych dziejach jakim była epopeja tzw. Armii Andersa i późniejszej emigracji żołnierskiej-niepodległościowej.

Na wystawie przedstawione zostały wydarzenia, które bezpośrednio poprzedziły układ Sikorski-Majski wraz z szeregiem okoliczności i następstw jakie miały miejsce w burzliwym okresie 1939-1941 oraz moment dojścia do układu, a także jej wielowymiarowe następstwa – zwłaszcza dla Polaków zesłanych w głąb Rosji Sowieckiej. Umowa Sikorski-Majski z 1941 r. była szeroko komentowana na całym świecie, zwłaszcza w obozie państw zaangażowanych w toczącą się II wojnę światową w Europie. Dla Polaków uwięzionych w łagrach Syberii i Kazachstanu oznaczało to ratunek od niechybnej śmierci i nadzieję na dojście z bronią w ręku do Wolnej Polski.

W wystawę zaangażowały się wiodące instytucje naukowo-historyczne i archiwistyczne takie jak: Archiwum Akt Nowych, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka J. Piłsudskiego, Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, Muzeum Wojska Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, i wiele innych.

 

Poza Polską wystawa eksponowana była również, m.in.: w USA, w Iranie, we Włoszech, Kazachstanie i Uzbekistanie.

 

Podczas spotkania w Senacie RP dokonano podsumowania prowadzonej akcji wystawienniczej. Minister Anna Maria Anders zapowiedziała, że we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przygotowywane są nowe edycje wystawy. Zabierajac głos powiedziała m.in.: W naszym społeczeństwie, zaróno w Polsce, jak i za granicą, wiedza odnosnie spraw historycznych jest bardzo mała. Nawet Polonia amerykańska nie ma świadomości o tym, jak wiele Polska ucierpiała w wyniku II wojny światowej, ilu naszych rodakó zginęo podczas wywózek na Syberię i prześladowań. Musimy mówić o martyrologii naszego narodu, ponieważ świat o tym nic nie wie. Około 12 mln Polaków mieszka w USA, wielu także w innych krajach, to włąśnie z ich pomocą możemy zbudować silną Polskę. Trzeba pokazywać osiagnięcia polskich zołnierzy w II wojnie swiatowej i promować ich wizerunek w świecie. Otworzyłąm wystawę w Los Angeles i w Nowym Jorku. Mogę pochwalić sie tym, że 2 października 2017 r. wystawa będzie pokazywana w Kongresie Amerykańskim, a na jej otwarcie zaproszeni będą wszyscy najważniejsi politycy amerykańscy. Poprzez moje działania staram sie  promować pozytywny wizerunek Polski w świecie. Warto moim zdaniem zmienić nastawienie niektórych osób z Polski do Polonii Ameykańskiej. Zdarza sie, że kolejne pokolenia Polaków mieszkajacych w Ameryce zatracają już umiejętność mówienia po polsku, ale nadal są gorącymi patriotami. Tymczasem w Polsce spotykają się z lekceważeniem z powodu swoich błędów językowych. Apeluję o szacunek do Polonii i zrozumienie, że sukces Polski w dużej mierze zależy od dobrej współpracy z Polonią. Z naszej strony podejmujemy działąnia, aby w przyszości powstały muzea gen. W. Andersa i Kresów w Sejnach i w Krakowie. Pani minister wtrąciła również wątek osobisty: Mam syna w wojsku amerykańskim, jestem zatem naturalnym łącznikiem pomiędzy wojskiem polskim i amerykańskim.Na sercu leżą mi również sprawy weteranów, nie tylko tych z czasów II wojny światowej, ale również młodych żołnierzy, którzy służyli w polskich misjach wojskowych w Afganistanie, Iraku i innych państwach.

 

Na zakończenie spotkania poruszono kwestię budowy pomnika gen. Władysława Andersa, który ma stanąć w Warszawie. Decyzja w tej sprawie została podjęta 23 czerwca 2016 r. przez Zarzad Główny Związku Sybiraków. Ideę tę gorąco wspiera ZOR RP. Obecnie trwaja rozmowy z władzami Warszawy odnośnie lokalizacji pomnika. Można spodziewać się, że środki na budowę pomnika będą pochodzić z Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Kultury, od Polonii Amerykańsskiej i zbiórek społecznych. Jak podkreśliła minister Anna Maria Anders: Polacy w śświewcie maja wielki szacunek do gen. Andersa. Pamiętaja, że ich ojcowie i dziadkowie cęsto przeżyli tylko dzielki niemu. Generał Anders wyprowadził ze Związku Sowieckiego ponad 100 tys. ludzi. Wśród nich byli żołnierze i osoby cywilne. Wielu pozostało poza granicami Polski. Dziś tworzą światową Polonię i zachowali wdzięczną pamięć dla Generała.

Informacje dotyczące pomnika możnaa znaleźć na stronie internetowej: anders.org.pl

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04