Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR na konferencji Wojewody Lubelskiego

13 grudnia 2017 r., w 36. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zorganizował konferencje prasową, podczas której poinformował o zmianie nazw trzech ulic i jednego skweru w Lublinie. W konferencji na zaproszenie Wojewody uczestniczyli przedstawiciele Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręg Lubelski ZOR RP był reprezentowany przez Lecha Marczaka - prezesa Okręgu Lubelskiego, st. sierż. rez. Tomasza Dyzmę – wiceprezesa okręgu, kpt. w st. spocz. Zdzisława Łozińskiego, kpt. w st. spocz. Ryszarda Gołąba i kpt. w st. spocz. Longina Rozwadowskiego.

W konferencji wziął udział m.in. dyrektor IPN - Oddział Lublin Marcin Krzysztofik, a także weterani walk o niepodległą Polskę oraz inni przedstawiciele środowisk patriotycznych.

Po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej zarządzeniami zastępczymi Wojewoda dokonał następujących zmian: ul. Leona Kruczkowskiego na ul. Zbigniewa Herberta, ul. Jana Hempla na ul. Zesłańców Sybiru, ul. I Armii Wojska Polskiego na ul. Żołnierzy Niepodległej i skweru im. Rektora Grzegorza Leopolda Seidlera na skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Zabierając głos Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek powiedział m.in.: - 13 grudnia 2017 roku nastąpił ostateczny akt dekomunizacji, który powinien nastąpić już w 1989 lub 1990 roku. To, że trwało to 28 lat to wstyd dla III RP.

W imieniu przedstawicieli weteranów i stowarzyszeń środowisk patriotyczno - niepodległościowych uczestniczących w konferencji, głos zabrał st. sierż. rez. Tomasz Dyzma, który od 5 lat zabiegał u władz miasta Lublin o wyeliminowanie z przestrzeni publicznej Lublina nazwisk komunistycznych pseudo bohaterów. Rada Miasta Lublin w lipcu 2017 r. na podstawie ustawy dekomunizacyjnej podjęła 4 uchwały zmieniające nazwy 3 ulic: ul. Michała Wójtowicza na ul. Emila Czaplińskiego, ul. Lucyny Herc na ul. Hanki Ordonówny i ul. Anny Walentynowicz oraz ul. Aleksandra Szymańskiego na ul. Skrytą. Ponieważ Rada Miasta Lublin do dnia 2 września 2017 r. nie dokonała zmiany nazw wspomnianych na wstępie 3 ulic i 1 skweru w mieście Lublinie (pomimo, że była do tego zobligowana przepisami ustawy dekomunizacyjnej), Wojewoda Lubelski jako organ nadzoru, musiał wydać 4 zarządzenia zastępcze. Lubelski Urząd Wojewódzki wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej o wydanie opinii w sprawie nazw 143 ulic i do tej pory otrzymał 34 odpowiedzi, w tym 6 potwierdzających niezgodność nazw ulic z ustawą dekomunizacyjną. Obecnie organ nadzoru oczekuje na opinie z IPN-u odnoszące się do nazw 109 ulic zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.

Tomasz Dyzma

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04