Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP i Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Stalowej Woli

26 stycznia 2018 r. członkowie Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Stalowej Woli uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w stalowowolskiej Bibliotece Międzyuczelnianej, która odbyła się w ramach ogólnopolskiego zakończenia obchodów 150 rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Konferencję rozpoczął druh Bogusław Tofilski. Następnie wystąpili Stanisław Kruczek – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Damian Małecki – prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce.

Działalność Polowej Drużyny Sokoła zaprezentował prezes stalowowolskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP i dowódca Polowej Drużyny Sokoła – druh Mateusz Derylak. Uczestnicy konferencji obejrzeli film prezentujący ćwiczenia „Obrońca 2017”.

Podczas uroczystości wiceprezes PTG Sokół w Stalowej Woli, druh Andrzej Dorosz ogłosił również rozpoczęcie zbiórki publicznej na sztandar i doposażenie organizacji.

Zebrani mogli wysłuchać także wykładu pt. „Rola organizacji paramilitarnych w zwalczaniu wrogiej partyzantki i dywersji w okresie walki o niepodległość Polski” wygłoszonego przez prof. Andrzeja Zapałowskiego, zastępcę dowódcy Przemyskiej Kompanii PBOT, historyka, wykładowcę akademickiego. Na holu biblioteki zaprezentowano wystawę poświęconą historii TG Sokół.


Historia stalowowolskich drużyn sokolich wiąże się ze współpracą ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP. 17 grudnia 2015 roku z inicjatywy ZOR RP została powołana Polowa Drużyna Sokola w Stalowej Woli. Wyniesione doświadczenia z pracy w służbach mundurowych oraz wiedza nabyta w innych organizacjach proobronnych owocowały wprowadzeniem prostego lecz sprawdzonego planu szkolenia i edukacji pro obronnej już nie tylko dla młodzieży ale obywateli w każdym wieku. Na dowódcę uchwałą jednogłośnie został powołany Mateusz Derylak. Przez dwa lata działalności stalowowolski Sokół przeprowadził 9 kursów indywidualnych które miały na celu wprowadzenie laików w podstawy takie jak musztra, indywidualna obrona przeciwchemiczna,  , obsługa broni,  zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią i strzelanie. W kwestii strzelań z broni krótkiej 9mm i długiej 7,62 i 5,56 mm przeprowadził 9 strzelań kursu podstawowego, 8 kwartalnych i 23 strzelania doskonalące. Doliczając  uczestnictwo w lokalnych zawodach  razem daje 42strzelania w ciągu dwóch lat działalności, stalowowolski sokół nie uzyskałby  takiego wyniku gdyby nie zaangażowanie druha Krzysztofa Pąką, który jest instruktorem i opiekunem naszych druhów.

Od założenia stalowowolskiej drużyny druhowie zaliczyli 25 zgrupowań. 16 samodzielnych z czego 9 szkoleniowych, w których druhowie poznawali podstawy współpracy w sekcji i drużynie podczas działań w terenie otwartym i zabudowanym, uczyli się również podstaw działań inżynieryjno-saperskich takich jak budowa indywidualnego schronienia, transzei dla sekcji i drużyny,  pracy na wykrywaczu metali podczas sprawdzenia terenu i przygotowanie do służby wartowniczej. Ćwiczą też odtwarzanie gotowości  bojowej, reakcję na kontakt ogniowy z przeciwnikiem, podstawy pierwszej pomocy i łączności.
Odbyły się również 4 zgrupowania taktyczne będące swego rodzaju testem i wykorzystaniem w sytuacji taktycznej nabytej na szkoleniach wiedzy.

Na wyróżnienie zasługują druhowie, którzy przez okres funkcjonowania Sokoła reprezentowali go na różnego rodzaju zawodach: Mariusz Świeca zdobywca  III miejsca w kategorii wiekowej 20-29 lat  w biegu charytatywnym Stalowy Run na 6,5 kilometra i I miejsca na  I zawodach użyteczno-bojowych stalowowolskich organizacji pro obronnych  w kategorii indywidualnej; Michał Stelmach, który zajął I miejsce na II zawodach użyteczno-bojowych stalowowolskich organizacji proobronnych w kategorii indywidualnej oraz Patrycja Świątek, która wywalczyła III miejsce na zawodach strzeleckich z broni krótkiej organizowanych przez tarnobrzeski LOK w kategorii kobiet.

Oprócz szkoleń paramilitarnych stalowowolski sokół zajmuję się także działalnością społeczną taką jak: coroczny udział w zbiórkach darów dla weteranów na kresach „Rodacy Bohaterom’’ organizowanymi przez fundację Odra-Niemen, zbiórki  pieniężne na poszukiwanie i ekshumację ciał Żołnierzy Wyklętych organizowane przez fundację „Niezłomni’’ i coroczna kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Rozwadowie, którą organizuje fundacja „Przywróćmy Pamięć’’ Witolda Adamskiego.  Wspólnie z innymi organizacjami proobronnymi zajmuje się także opieką nad miejscami pamięci narodowej na terenie Stalowej Woli. Polowa Drużyna Sokoła ze Stalowa Woli brała również udział w zabezpieczaniu wizyty Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Przypominamy też o trzech szkoleniach, które odbyły się na zaproszenie stalowowolskiego Oddziału Strzelca, gdzie razem ze strzelcami z jednostki strzeleckiej 2027 poprzez wspólne zajęcia staramy się dzielić wiedzą i dorównać poziomem do standardów plutonu lekkiej piechoty określonych przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.

Warto wspomnieć że członkowie stalowowoloskich organizacji proobronnych współpracujących z ZOR RP zasilają służby mundurowe podejmując służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej i w jednostkach wojsk operacyjnych.

Mateusz Derylak

Foto: Piotr Walerowicz

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04