Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zarząd Główny ZOR RP zatwierdził plan działań na 2018 r.

17 marca 2017 r. w Czosnowie k. Warszawy odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego przyjęto sprawozdanie finansowe za 2017 r. oraz plan głównych zamierzeń na 2018 r.

Przed rozpoczęciem obrad złożono życzenia i gratulacje najstarszemu członkowi Związku Oficerów Rezerwy RP - kpt. w st. Andrzejowi Rakowi z okazji 104 urodzin. Szacowny jubilat został na wniosek ZG ZOR RP odznaczony Medalem Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, otrzymał również okolicznościową statuetkę, którą w imieniu ZOR RP wręczył mu płk rez. Alfred Kabata. Odczytano i przekazano na ręce jubilata listy okolicznościowe od minister Anny Marii Anders, Światowego Związku Żołnierzy AK i płk. rez. Alfreda Kabaty.

 

Obradom, w których uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i przedstawiciele okręgów ZOR RP przewodniczył płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP.

Po przyjęciu przedstawionego przez niego porządku obrad, w poczet członków Związku przyjęto st. kpr. rez. Artura Wojciechowskiego z Częstochowy.

W pierwszej części obrad przyjęto sprawozdanie finansowe za 2017 r. i wysłuchano sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, które przedstawił jej przewodniczący kmdr w st. spocz. Leszek Cichosz.

W drugiej części posiedzenia ZG dużo miejsca poświęcono omówieniu planów głównych zamierzeń Związku w 2018 r., wśród których są m.in.:

 • Obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • Konkursy historyczny „Barwy niepodległości” w 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • Konkursy Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • Sztafeta Biegowa Non Stop Łódź – Monte Cassino,
 • Lekcje historyczno – wojskowe w szkołach i w jednostkach wojskowych,
 • Obchody imienin, rocznicy śmierci i urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • Obchody 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
 • Obchody 56 rocznicy śmierci gen. broni Leona Berbeckiego
  • Marsz Legionowy Lublin-Jastków oraz uroczystości w 103 rocznicę bitwy pod Jastkowem,
  • Akcje „Zapal Pamięć” i „Zaduszki Historyczne”.

Dokonano również podziału zadań pomiędzy członkami ZG, którzy będą odpowiedzialni za realizację przedsięwzięć, które odbędą się w okresie marzec – czerwiec 2018 r.

Na zakończenie obrad st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek zapoznał zebranych z książką opracowaną pod jego redakcją, a zatytułowaną „Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice- Boernerowo”. Jeden z rozdziałów napisał Marcin Łada – wiceprezes ZOR RP. St. sierż. pchor. Jerzy Bogdan Raczek przekazał jeden
z egzemplarzy książki Kazimierzowi Szczerbatko – autorowi kilkudziesięciu opracowań historycznych na temat Zakroczymia.

(k)

Foto: Marcin Łada

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04