Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

19 marca Dzień Imienin Komendanta w Warszawie

19 marca 2018 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej delegacja uczciła w Warszawie dzień imienin Komendanta Józefa Piłsudskiego - I Marszałka Polski. Delegacja oddała Hołd Wielkiemu Polakowi przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Warszawie, następnie wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową, a później złożyła wizytę ks. biskupowi gen. bryg. Józefowi Guzdkowi - Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego.

Delegację Stanowili: wiceprezes ZG Marcin Łada, członek ZG Jerzy Bogdan Raczek, chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński oraz ppłk w st. spocz. Ryszard Pawłowski. Przedstawicielom ZOR RP towarzyszyła Urszula Przymus - prezes Rady Pamięci Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Spotkanie w CBW otworzył dyrektor tej instytucji dr Jan Tarczyński, członek Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Dyrektor przytoczył słowa Józefa Piłsudskiego „całe życie walczyłem o znaczenie tego co zowię imponderabilia, jak: honor, cnota, męstwo i siły wewnętrzne człowieka, a nie starania o korzyści własne i swego najbliższego otoczenia- niech te słowa towarzyszą nam nie tylko na dzisiejszym spotkaniu, ale również we wszystkich działaniach- zaapelował dr Tarczyński.

Wśród gości przybyłych do CBW było wielu przedstawicieli parlamentu i instytucji państwowych. Obecni byli m.in.: Andrzej Melak, poseł na Sejm RP, reprezentujący Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, senator i minister Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ewa Tomaszewska, poseł na Sejm RP, Bogusław Nizieński, Kanclerz Kapituły Orderu Orła Białego, Zofia Romaszewska, doradca Prezydenta RP, Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr hab. Paweł Hut, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, reprezentujący Sekretarza Stanu w MON Wojciecha Skurkiewicza. Na spotkanie przybyli także:, gen. bryg. Jan Dziedzic, zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, reprezentujący Szefa Sztabu, płk Robert Bajurski, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk w st. spocz. Wiesław Leszek Ząbek, wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, Waldemar Zieliński, reprezentujący prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i inni.

Podczas spotkania poseł Andrzej Melak, odczytał list okolicznościowy Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego. W dalszej kolejności odczytano listy okolicznościowe od Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia Medalu „Pro Patria” przyznanego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bartłomiejowi Dydoniowi. Dekoracji dokonał Szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk w asyście ppłk. Mariusza Tomalskiego. Po ceremonii minister Jan Józef Kasprzyk odebrał z rąk dyrektora Biblioteki dr. Jana Tarczyńskiego medal pamiątkowy CBW w uznaniu dokonań w kultywowaniu pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zasług dla polskiego bibliotekarstwa wojskowego, a szczególnie Głównej Książnicy Wojska Polskiego.

Po części oficjalnej głos zabrał prof. Janusz Odziemkowski, kierownik Katedry Historii Wojskowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który opowiedział zebranym o tradycji obchodzenia imienin Marszałka w II Rzeczpospolitej, w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

W kolejnym wykładzie minister Jan Józef Kasprzyk, sprawujący również funkcję Prezesa Związku Piłsudczyków, przybliżył zebranym testament Marszałka i znaczenie pamięci o Józefie Piłsudskim w procesie edukacyjno-wychowawczym młodego pokolenia.

Słowa Józefa Piłsudskiego mimo upływu wielu lat są nadal aktualne. Marszałek zostawił nam ideowy testament, który winni jesteśmy wypełniać. Jego myśl sprecyzował Kazimierz Wierzyński w wierszu „Wyrok pośmiertny” - „Skazuję Was na wielkość, bez niej zewsząd zguba”. J. Piłsudski wielokrotnie podkreślał, Polska w swoim położeniu geopolitycznym nie może pozwolić sobie na słabość i małość. Musi być silna wewnętrznie i zewnętrznie. Przed Polską stoi wielki pytanie, czy ma należeć do grona państw słabych potrzebującego opieki możnych, czy do państw silnych, wielkich z którymi liczą się przyjaciele i obawiają wrogowie? Ten nakaz wielkości musimy zaszczepiać młodemu pokoleniu, abyśmy porzuciwszy drobne codzienne spory, potrafili budować silną Polskę- apelował minister Kasprzyk.

Po wykładach historyczno-edukacyjnych wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej Wiesław Włodek zaprezentował specjalny folder z serią okolicznościowych kart pocztowych z nadrukiem opłaty pocztowej ukazujących „Samochody Józefa Piłsudskiego”, przygotowany przy współpracy Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Spotkanie zakończył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który przedstawił repertuar piosenek legionowych i patriotycznych.

Konferencji towarzyszyły stoiska informacyjne, przygotowane przez Wojskowy Instytut Wydawniczy i Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa-Mokotów oraz ekspozycja okolicznościowa „Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego” ze zbiorów CBW.

Po spotkaniu w CBW delegacja ZOR RP odwiedziła JE gen. brygady Józefa Guzdka- Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Przedstawiciele naszej organizacji złożyli JE serdeczne życzenia imieninowe i podarowali książkę o Radiostacji Babice, napisaną pod redakcją Jerzego Bogdana Raczka. Podczas wizyty delegacja otrzymała także bardzo miły prezent- książkę Jerzego Prochowicza pt. „Arcybiskup Stanisław Gall, 1865-1942 Biskup Polowy Wojsk Polskich” z przedmową bp. J. Guzdka.

Dziękujemy ekscelencji za ten miły prezent, tym bardziej cenny, że właśnie arcybiskup Stanisław Gall dokonał aktu poświęcenia Radiostacji Babice w 1923 r., jako niezwykłego osiągnięcia polskiej myśli technicznej i łączności międzykontynentalnej, o której pamięć stale zabiegamy.

M.Ł.  

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04