Konkurs „100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości” w Głusku

Szkoła Podstawowa w Głusku w Gminie Leoncin (Powiat Nowodworski) zorganizowała przy współudziale Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej konkurs historyczny „100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości” oraz konkurs plastyczny zatytułowany ,,Ukochana Niepodległa”.

Finał konkursu historycznego oraz wręczenie nagród w tym konkursie, jak i w konkursie plastycznym miało miejsce podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły – ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego – 28 maja 2018 r.

Finał konkursu historycznego, przygotowanego przez Mariusza Iwaniuka, odbywał się na wzór telewizyjnego konkursu „Jeden z dziesięciu”, ale ze względu na sześciu uczestników nosił nazwę „Jeden z sześciu”. Największą wiedzą na temat 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości wykazał się Dominik Kiełbasiński, który jako nagrodę otrzymał rower ufundowany przez Radę rodziców.

Pozostałe nagrody – książkowe i rzeczowe dla laureatów konkursu historycznego i plastycznego oraz medale dla finalistów konkursu historycznego ufundował Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody w imieniu prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty wręczali: kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG oraz Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego.

Kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski uhonorował dyrektor szkoły Irminę Tokarską – Iwaniuk okolicznościowym medalem. Dyrektor szkoły natomiast, przekazała na jego ręce dyplom – podziękowanie dla płk rez. Alfreda Kabaty- za wsparcie jakiego Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej udziela Szkole Podstawowej w Głusku.

 A oto laureaci konkursu:

Konkurs historyczny :

1 miejsce - Dominik Kiełbasiński

2 miejsce - Rafał Kozłowski

3 miejsce - Patrycja Ejsmont

4 miejsce- Zuzanna Jarząbek

5 miejsce - Kinga Manowska

6 miejsce - Vissena Dudek

Laureaci konkursu plastycznego ,,Ukochana Niepodległa'' dla klas    ,,0'' – III:

1 miejsce - Wojciech Jarząbek

2 miejsce - Maksymilian Hinz

3 miejsce - Amelia Żmijewska

Uroczystości związane ze Świętem Patrona Szkoły Ks. Kardynałem Stefanem Wyszyńskim połączone ze 100 - leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości składały się z dwóch części: religijnej i patriotycznej.

Część pierwszą rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Leoncinie. Tam również odbyło się przedstawienie zatytułowane ,,Ojczyzna'' poświęcone osobie Patrona.  Przedstawienie przygotowali uczniowie pod kierunkiem Iwony Łaszczyk.

W drugiej części, patriotycznej, odbył się drugi etap szkolnego konkursu historycznego w formule ,,Jeden z sześciu''. Konkurs miał przyczynić się do wzbogacenia wiedzy, wszystkich uczniów, dotyczącej walki Polaków o odzyskanie niepodległości.

Na zakończenie uroczystości uczniowie z zaproszonymi gośćmi, wśród których był m.in. Adam Krawczak – wójt Gminy Leoncin, obejrzeli prezentacje multimedialną pt. ,,Niepodległa''. Prezentacja przedstawiła sylwetki wybitnych Polaków walczących o niepodległość Polski. Prezentację przygotowali uczniowie klasy III Gimnazjum pod kierunkiem Mariusza Iwaniuka.

(k)

Foto: SP w Głusku

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04