Konkursy w szkole w Dzietrznikach k. Wielunia na 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, przy współudziale Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej  Polskiej, był organizatorem konkursów dla uczczenia 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz  gimnazjum uczestniczyli w konkursie historycznym „Józef Piłsudski - twórca wolnej Polski”, a uczniowie klas I-III szkoły podstawowej w konkursie plastycznym „Historia Polski w legendach". Oba te konkursy odbywały się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zatytułowanego „Barwy Niepodległości – Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Na konkurs ten składa się kilkanaście konkursów regionalnych, lokalnych i szkolnych, odbywających się na terenie kraju, a ostatni z konkursów z tego cyklu, będący jednocześnie jego galą finałową,  odbędzie  się 9 listopada 2018 r. w Nowym Dworze Mazowieckim.

Fundatorem nagród rzeczowych, pucharów, medali i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych konkursach w ZSS w Dzietrznikach był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.  Wręczono je 22 czerwca 2018 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Nagrody wręczali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, Jacek Olczyk – wójt Gminy Pątnów, Bożena Kiedos – dyrektor ZSS w Dzietrznikach i wicedyrektor Anna Żarnowska.

A oto wyniki konkursów.

W konkursie historycznym „Józef Piłsudski - twórca wolnej Polski” przygotowanym i przeprowadzonym przez Alicję Stasiak - nauczycielkę historii i Anetę Maksymowicz – Zając czołowe miejsca zajęli:

I miejsce - Zuzanna Klara kl. II gimnazjum

II miejsce - Agnieszka Pęcherz kl. II gimnazjum

III miejsce - Dawid Gabas kl. III gimnazjum

Wyróżnieni:

Martyna Ramus kl.VI

Edyta Gmyrek kl. III gimnazjum

Kinga Kalemba kl. III gimnazjum .

Laureaci i wyróżnieni w Konkursie plastycznym „Historia Polski w legendach" przygotowanym i przeprowadzonym przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, pod kierunkiem wicedyrektor szkoły Anny Żarnowskiej:

I miejsce – Lena Lasota kl. III

II miejsce – Maja Ciemcioch kl. I

III miejsce – Marcel Wojtynek kl. I

Wyróżnienia:

Dominik Kania – kl. III

Anna Pęcherz – kl. III

Jan Ramus – kl. I

Prezes Zarządu Głównego uhonorował również okolicznościowymi medalami Bożenę Kiedos i Annę Żarnowską – dyrektor i wicedyrektor szkoły.

(k)

Mateusz Drab i ZSS w Dzietrznikach

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04