Nagrody ZOR RP dla laureatów konkursu 100. rocznica Bitwy Warszawskiej  w Szkole Podstawowej w Cygance k. Mińska Mazowieckiego

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance k. Mińska Mazowieckiego wręczono nagrody laureatom konkursu 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, który odbywał się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny  100. rocznica Bitwy Warszawskiej odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji NarodowejPrezesa Instytutu Pamięci NarodowejSzefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny  100. rocznica Bitwy Warszawskiej odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji NarodowejPrezesa Instytutu Pamięci NarodowejSzefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Fundatorem nagród w konkursie był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie. Nagrody dla laureatów konkursu na ręce Małgorzaty Wachowicz - dyrektor szkoły, w imieniu płk rez. Alfreda Kabaty - prezesa ZG, przekazali: Sylwester Jankowski - wiceprezes Koła ZOR RP w Warszawie i Patryk Jankowski.

Konkurs odbywał się dla trzech grup wiekowych .

Laureatami Szkolnego Konkursu Historycznego Wielcy Dowódcy Niepodległej skierowanego do uczniów klas 6-8 zostali:

I miejsce Jakub Roguski, klasa 8

II miejsce Kinga Piątkowska, klasa 8

III miejsce Michał Piekut, klasa 8

Wyróżnienie Julia Siporska, klasa 8

Laureatami Szkolnego Konkursu Plastycznego Wielcy Polacy Niepodległej, skierowanego do uczniów klas 1-4 zostali:

I miejsce Maria Bieńkowska, kl. 3, praca plastyczna Józef Piłsudski

II miejsce Aleksander Roguski, kl. 2, portret Tadeusz Kościuszko

III miejsce Jakub Sejbuk, kl. 1, portret Tadeusz Kościuszko

Wyróżnienie - Nina Płochacka, kl. 2, portret Władysław Anders

Wyróżnienie – Szymon Piekut, kl. 3, znaczek pocztowy Tadeusz Kościuszko

Laureatami Szkolnego Konkursu Plastycznego 100-lecie Bitwy Warszawskiej, skierowany do uczniów klas 5-8:

I miejsce Aleksander Gańko, klasa 5, plakat z hasłem, Niezwyciężony Biało-Czerwony

II miejsce Agnieszka Brewczyńska, klasa 5, praca plastyczna

III miejsce Julia Pszczółkowska, klasa 5, praca plastyczna

Szkolny konkurs historyczny przeprowadziła komisja w składzie:

Karolina Buta - Koordynator Konkursów Plastycznych

Izabela Sikora - Koordynator Konkursu Historycznego

Łukasz Kuć

Danuta Piotrkowicz

Magdalena Pochmara

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04