Gala konkursu wiedzy o Józefie Piłsudskim w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

15 marca 2021 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie im. Józefa Piłsudskiego odbyła się gala VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim, którego jednym z patronów i współfundatorów nagród był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Na gali finałowej obecni byli laureaci, ich nauczyciele, którzy raz jeszcze mogli wysłuchać najlepszych wykonawców w kategoriach: recytacja i śpiew, a także podziwiać najciekawsze prezentacje multimedialne. Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych mgr inż. Doroty Bargieł- Kurowskiej, poseł Urszuli Augustyn oraz dr Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej.

Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureatom wzbogacił wykład historyczny poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, który wygłosił Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie Michała Masłowski.

W atmosferę wspólnego świętowania laureatów konkursu wprowadziła muzyka w wykonaniu pani Katarzyny Kołodziej – skrzypce.

Bezpośrednio z organizatorami konkursu współpracowali płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP i kpt. rez. Radosław Gądek – prezes Okręgu Małopolskiego ZOR RP. Kpt. rez. Radosław Gądek zakupił również nagrody rzeczowe.

VII edycja Konkursu, realizowana w roku szkolnym 2020/2021, była wyjątkowa i odbyła się w szczególnych warunkach ze względu na trwającą pandemię.

Organizatorem i opiekunem VII edycji konkursu była mgr Anna Pojedyniec – nauczyciel języka polskiego i historii ZSEG w Tarnowie. W ciężkiej pracy organizacyjnej wspierali ją pozostali nauczyciele języka polskiego ZSEG: dr Anna Gąsior, mgr Małgorzata Skrabacz, mgr Krystyna Gawdzińska i mgr Agnieszka Salawa.

W ramach konkursu recytatorskiego uczniowie mogli zaprezentować utwór liryczny lub fragment prozy o tematyce historycznej. W części plastycznej uczestnicy wykonali dowolną techniką plakat, na którym centralną postacią był Józef Piłsudski. Napisanie pracy literackiej związane było z biografią Józefa Piłsudskiego lub wydarzeniami
i postaciami tego okresu. Konkurs we wszystkich kategoriach cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 360 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego.

Wyniki konkursu pod poniższym linkiem:

http://www.zseg.tarnow.pl/pliki_strona/pliki_artykuly/art_20_21/Konkurs_Pilsudski/WYNIKI_VII_Powiatowego_Konkursu.pdf -

Anna Pojedyniec o konkursie:

Myśli i dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego są wielkim ponadczasowym dziedzictwem narodu polskiego, które dla współczesnych pokoleń Polaków powinny być ważnym źródłem wiedzy o sztuce strategii planowania rozwoju kraju.

Józef Piłsudski dawał osobisty przykład jak służyć państwu, jak wybierać rzeczy ważne i gdzie kierować główny wysiłek w pracy państwowotwórczej. Dorobek myśli państwowej Marszałka jest obecny w księgach, do których zagląda się przeważnie przy okazji pamięci rocznicowych. Przytaczane są te zasady, które potwierdzają uzyskane efekty. Jednak ważne są też te myśli, które złożyły się na mechanizm działania, a ściślej mówiąc, te które stanowiły podstawę do formułowania kierunków działania i które opisywały zasadnicze trudności jakie należy uwzględnić i pokonać na drodze uzyskiwania oczekiwanych rezultatów.Piłsudski kierował się prawdami, ideami, które jego zdaniem najlepiej służyły sprawie Polski, ponieważ oparte były na prawdach historycznych.

Nie będzie chyba nadużyciem stwierdzenie, że każdy człowiek rodzi się z jakimś talentem, a czasem kilkoma. Wykrywanie tych zdolności w młodym człowieku jest bardzo ważnym zadaniem szkoły - nauczycieli i wychowawców. Każdemu rodzajowi działalności ludzkiej odpowiada rodzaj zdolności. Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Toteż wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich zainteresowań i uzdolnień.

W działalności edukacyjnej szkoły między innymi temu celowi służą konkursy historyczno-literackie.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie od 2014 roku organizuje cykl konkursów historyczno-literackich poświęconych Patronowi szkoły.

(k)

Foto: ZSE-G

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04