Wręczenie nagród uczniom Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych  w Tarnowskich Górach – laureatom konkursów historycznych zorganizowanych przez ZOR RP

23 czerwca 2021 r., ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski – prezes Okręgu Śląskiego wraz z członkami Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnowskich Górach, wręczył nagrody uczniom Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach – laureatom ogólnopolskich konkursów historycznych zorganizowanych przez ZOR RP.

Prezesowi Okręgu Śląskiego towarzyszyli: st. sierż. mgr Artur Szczukiecki oraz st. szer. mgr Michał Gruszka.

Fundatorem nagród książkowych i rzeczowych był Związek Oficerów Rezerwy RP.

Nagrody otrzymali laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „100. rocznica Bitwy Warszawskiej”, nad którym patronat objęli: Minister Edukacji Narodowej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konkurs został przeprowadzony w ubiegłym roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa nagrody wręczono dopiero teraz.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Wiktoria Polk

II miejsce -Kinga Zielonka

III miejsce -Martyna Sitek

Nagrody wręczono również laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 100 – lecie III Powstania Śląskiego”.

 Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Angelika Lubosz

II miejsce – Esera Bielecka

III miejsce – Tymon Młyńczak

Wręczając nagrody laureatom, wyłonionym przez szkolną komisję konkursową, ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski, a także członek Koła Tarnogórskiego ZOR RP st. sierż. mgr Artur Szczukiecki w zarysie przedstawili znaczenie obu wydarzeń historycznych dla przyszłości odradzającej się w tamtym okresie Polski oraz złożyli gratulacje nagrodzonym.

K.T

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04