„100 – lecie III Powstania Śląskiego” – nagrody dla laureatów konkursu  w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach

23 czerwca 2021 r., w Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach wręczono nagrody uczniom – laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „100 – lecie III Powstania Śląskiego” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrody wręczyli: ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski – prezes Okręgu Śląskiego ZOR RP wraz z dyrektor szkoły mgr Beatą Drzewiecką i przewodniczącym komisji konkursowej mgr Łukaszem Migdałem.

Fundatorem nagród książkowych i rzeczowych był Związek Oficerów Rezerwy RP. Wręczając nagrody laureatom wyróżnionym przez szkolną komisję konkursową ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a nauczycielom wchodzącym w skład komisji za duże zaangażowanie w przeprowadzenie konkursu.

Zgodnie z opracowanymi regulaminami konkursu historycznego komisja wyłoniła laureatów, którymi zostali:

W kategorii wiekowej klas I - III wyłoniono 1 laureata

I miejsce -Stanisław Czekaj (IIIc)

W kategorii wiekowej klas V - VII

I miejsce – Emilia Michlowicz

II miejsce – Franciszek Skrzypczyk

III miejsce – Eryk Haba

K.T

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04