Nagrody od ZOR RP dla laureatów konkursu o Marszałku Piłsudskim ze Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie (powiat Częstochowski) rozstrzygnięto konkurs historyczny „Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155. rocznicę urodzin” zorganizowany przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

31 maja 2022 r., nagrody laureatom konkursu wręczali plut. rez. Artur Wojciechowski, Krzysztof Buchajczuk i Dariusz Makowski - członkowie Koła Związku Oficerów Rezerwy RP w Częstochowie.

Jury złożone z nauczycieli i dyrekcji szkoły wytypowało najlepsze prace konkursowe. W kategorii klas 1-3:

  1. miejsce zdobył Jan Szymczak (klasa 2).
  2. miejsce zajęła Amelia Nićka (klasa 3),
  3. Kacper Sikora (klasa 1).

Wśród uczniów klas 4-8 wygrał Piotr Michalak (klasa 7). II. pozycję zajęła Marta Lenart (klasa 6), a III. miejsce wywalczył Jan Wrona (klasa 7.).

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla: Kornela Smolarczyka (klasa I), Mariki Cyby (klasa II), Nadii Mielczarek (klasa I)

Nagrody laureatom wręczali dyrektor szkoły Olga Gonera oraz członkowie ZOR RP plut. rez. Artur Wojciechowski, Krzysztof Buchajczuk oraz Dariusz Makowski.

Fundatorem nagród w konkursie był Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który bardzo dziękuje Dyrekcji Szkoły Podstawowej
w Skrzydlowie oraz komisji konkursowej i wszystkim nauczycielom.

Artur Wojciechowski

Foto: Artur Kucharski

https://gazetaregionalna.com/czlonkowie-zor-rp-nagrodzili-uczniow-w-szkole-podstawowej-w-skrzydlowie/

https://gazetacz.com.pl/czlonkowie-zor-rp-nagrodzili-uczniow-w-szkole-podstawowej-w-skrzydlowie/

https://sm.czestochowa.pl/index.php/czlonkowie-zor-rp-nagrodzili-uczniow-w-szkole-podstawowej-w-skrzydlowie/

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04