Nagrody ZOR RP dla laureatów ogólnopolskiego konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim w SP nr 50 i SP nr 19 w Częstochowie

Uczniowie z dwóch szkół w Częstochowie brali udział w ogólnopolskim konkursie historycznym pt. „Marszałek Józef Piłsudski bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin” zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

 

Konkurs został przeprowadzony w szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego oraz w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z dyrekcjami tych szkół.

Fundatorem nagród w konkursie był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie.

Wręczenia nagród i dyplomów uczniom częstochowskich szkół w imieniu prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty dokonali plut. rez. Artur Wojciechowski – członek ZG Związku i jednocześnie prezes Koła ZOR RP w Częstochowie oraz Krzysztof Buchajczuk – członek częstochowskiego Koła ZOR RP. Szkoły biorące udział w konkursie reprezentowali dyrektor SP nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie Wiesław Kleszczewski i wicedyrektor SP nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie Ewa Kurko.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach literacko-plastycznej i multimedialnej.

W Szkole Podstawowej nr 19:

I miejsce zajęła Julia Żurkowska z kl. 6a,

II miejsce zajęła Amelia Zygała z kl. 8b

III miejsce zajęła Dorota Kraska z 8b.

W Szkole Podstawowej nr 50:

W kategorii klas I-III

I miejsce zajął Igor Szałek z kl. 3b,

W kategorii IV-VIII

I miejsce zajął Bernard Bojur z kl. 8a

II miejsce zajęła Natalia Idczak z kl. 8b

III miejsce zajęła Kinga Szydłowska z 8c.

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla: Mateusza Łyczbińskiego z kl. 8a.

Artur Wojciechowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04