Uczniowie z Kazunia Nowego i Kaliszek (Gmina Czosnów) laureatami konkursu o Marszałku Piłsudskim zorganizowanym przez ZOR RP

21 czerwca 2022 r. odbyło się wręczenie nagród uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kazuniu Nowym i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaliszkach, którzy brali udział w ogólnopolskim konkursie historycznym pt. „Marszałek Józef Piłsudski bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin” zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Nagrody ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wręczyli: ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego i członek ZG ZOR RP i Teresa Stroińska-Macińska wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego i członek ZG ZOR RP.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym, wręczenie nagród odbyło się w obecności całej społeczności szkolnej, podczas apelu. Szkołę reprezentowali dyrektor Krystian Buszta i koordynatorka konkursu szkolnego Dorota Dzimińska. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach; literacko-multimedialnej i plastycznej. Nagrodzone uczennice to:

I miejsce    Zuzanna Woźniakowska kl. V

I miejsce     Wiktorii Bidzińskiej kl. III

II miejsce    Zuzanna Koźbiał  kl. III

III miejsce    Michalina  Stasiak. kl. III

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaliszkach wręczanie nagród odbyło się w obecności dyrektor Marzeny Mrozek-Tobolskiej. Konkurs odbył się w kategorii literacko-multimedialnej:

I miejsce   Dawid Radzikowski kl. VIII

II miejsce Konrad Kubicki kl. VIII

Opiekunem i koordynatorką konkursu szkolnego był Ewa Dudek.

Laureaci konkursu szkolnego z obydwu szkół uczestniczyli w uroczystych obchodach 100- lecia ZOR RP w Warszawie, gdzie podczas gali laureatów konkursu otrzymali dodatkowe nagrody.

Teresa Stroińska – Macińska

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04