Wręczono nagrody uczniom – laureatom ogólnopolskiego konkursu  o Marszałku Piłsudskim w szkołach w Goławicach, Dębinkach i Wojszczycach (Powiat Nowodworski)

Uczniowie ze szkół z Gminy Pomiechówek, z Gminy Nasielsk i z Gminy Zakroczym (Powiat Nowodworski) brali udział w ogólnopolskim konkursie historycznym pt. „Marszałek Józef Piłsudski bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin” zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

23 czerwca 2022 r., odbyło się wręczenie nagród, których fundatorem był  Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody wręczono uczniom w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Gm. Pomiechówek, w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Dębinkach  Gm. Nasielsk i w Szkole Podstawowej w Wojszczycach Gm. Zakroczym.

Wręczenia nagród uczniom tych szkół w imieniu prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty  dokonali ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Teresa Stroińska-Macińska - wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego i członek ZG oraz Henryk Ruszczyk - wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego i członek ZG.

W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach wręczanie nagród odbyło się w obecności uczniów i nauczycieli. Opiekunką i  koordynatorką konkursu szkolnego była pani Agnieszka Mychlińska wychowawczyni klasy II. Konkurs odbył się w kategorii plastycznej. Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce    Antoni  Tarwacki  kl II

II miejsce    Kacper  Czerwiński  kl. I

III miejsce   Zuzanna  Łuszczewska   kl. II

W Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Dębinkach  wręczanie nagród odbyło się w obecności uczniów,  pani dyrektor Grażyny Menich-Masanowskiej  i  koordynatorki konkursu szkolnego pani Katarzyny Tomczyk. Konkurs odbył się w kategorii literacko-multimedialnej;

I miejsce   Dominik  Suski   kl. VIII

II  miejsce  Marek  Brański   kl. VII

III miejsce  Olga Marciniak   kl. VII

Wyróżnienie;

-  Oliwia Zdunek  kl. VII

- Weronika  Włodarczyk  kl. VII

Laureaci konkursu szkolnego z obydwu szkół uczestniczyli w uroczystych obchodach 100- lecia ZOR RP w Warszawie, gdzie podczas gali laureatów konkursu otrzymali dodatkowe nagrody.

W Szkole Podstawowej w Wojszczycach  wręczanie nagród odbyło się w obecności społeczności szkolnej. Szkołę reprezentowała pani dyrektor Aleksandra Szczurowska, opiekunka i koordynatorka  konkursu szkolnego pani  Bożena Wyszyńska.

Konkurs odbył się w  kategorii literacko-multimedialnej;

Nagrodzeni uczniowie to;

I miejsce  Marek  Gorzkowski  kl. VII

II miejsce  Kuba  Podgórski  kl. VII

Teresa Strońska - Macińska 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04