Zakończenie roku szkolnego i nagrody dla laureatów konkursu  o Marszałku Piłsudskim w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim

24 czerwca 2022 r., podczas zakończenia roku szkolnego w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, uczniom, którzy zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu historycznego „Marszałek Józef Piłsudski bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin”, zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, a którego patronem był Minister Edukacji i Nauki, wręczono nagrody.

Nagrody, ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu prezesa Zarządu Głównego płk. rez. Alfreda Kabaty, wręczyli: ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego - członek ZG i Teresa Stroińska-Macińska - wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego i członek ZG.

W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele organu prowadzącego: Krzysztof Kapusta - Starosta Nowodworski, Paweł Calak - Wicestarosta Nowodworski i Joanna Kozerewicz - kierownik Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji.

Nad organizacją i przebiegiem konkursu szkolnego czuwały panie: Justyna Paszkiewicz - dyrektor szkoły oraz Marta Kanclerz, Urszula Hrasimiuk i Sylwia Natkańska.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach; literacko-multimedialnej oraz plastycznej.

Nagrodzeni uczniowie:

1. I miejsce Jakub Mazurek kl. Va

2.   II miejsce Bartosz Powała kl. VIa

3.   III miejsce Magdalena Włostowska kl. VIIIa

4.   I miejsce   Kasper Wójcik kl. IIa

5.   II miejsce   Damian Sieradzki   kl. IIIa

6.   III miejsce   Kacper Kuśnierczak kl. IIIb

Wyróżnienia specjalne:

7.   Bartosz Jakubiak

8.   Miłosz Lancki

9.   Kamil Waśkiewicz

10. Kacper Jakubiak

Teresa Stroińska – Macińska

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04