Wręczenie nagród laureatom konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim  w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim

28 czerwca 2022 r., podczas zakończenia roku szkolnego, połączonego z obchodami 18 lat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim, wręczono nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu historycznego „Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył również Krzyżem Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”) Elzbietę Gauzę – kierownik warsztatów. Przy wręczeniu nagród i krzyża Prezesowi ZG towarzyszyli ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG oraz Teresa Stroińska – Macińska – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG.

Płk rez. Alfred Kabata z okazji obchodów 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz w dowód podziękowania za współpracę otrzymał wyhaftowany przez jedną z podopiecznych portret Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uczestnicy spotkania, wśród których byli m.in. Krzysztof Kapusta - Starosta Nowodworski, Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski i Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego wysłuchali koncertu w wykonaniu Andrzeja Rybińskiego.

A oto laureaci konkursu:

kategoria literacka :

- I miejsce Sebastian Szymański

kategoria techniczna :

- I miejsce   Izabela Kozłowska

- II miejsce Tomasz Morawski

- II miejsce Adrian Górecki

Kategoria plastyczna :

- I miejsce   Marzena Stroińska

- II miejsce Karina Nosarzewska

- III miejsce Maciej Wyka

Przewodnicząca jury   Ewa Dymska

Kierownik WTZ Elżbieta Gauza

(k)

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04