Konkurs pieśni patriotycznej i żołnierskiej, zorganizowany przez Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach i ZOR RP

8 listopada 2022 r., w Tarnogórskim Centrum Kultury, odbyła się XIII edycja konkursu pieśni patriotycznej i żołnierskiej, zorganizowana przez Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach i Okręg Śląski Związku Oficerów Rezerwy RP.Była to okazja do wspólnego świętowania 100 lecia przyłączenia Śląska do Polski oraz 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Honorowy patronat nad konkursem objął prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata. Zarząd Główny ZOR RP był fundatorem pucharów i medali.

Przed rozpoczęciem konkursu pieśni patriotycznej i żołnierskiej przedstawiciel Tarnogórskiego Koła ZOR RP mjr Grzegorz Klose odczytał decyzję Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP w sprawie nadania dyrektor „Ekonomika” dr Joannie Stomskiej Krzyża Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP "Seve Patriae" (Służyć Ojczyźnie) w uznaniu zasług dla współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP, popularyzowanie tradycji narodowych i upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski oraz kształtowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP, Krzyż wręczył ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski - wiceprezes Zarządu Głównego, a jednocześnie prezes Okręgu Śląskiego.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Dowódca Garnizonu Tarnowskie Góry płk Bogusław Marek, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej-- okręg Śląski w osobach prezesa Jana Kwapisza, wiceprezesa Pana Jana Musiała.

Konkurs podzielono na dwie części. W pierwszej swój repertuar zaprezentowały klasy pierwsze, zaś w drugiej części klasy starsze.Występy oceniało jury w składzie:

mgr Agata Światły
mgr Monika Kocot

mgr Natalia Napieralski

mgr Anna Waloszczak

ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski"Od 13 lat w Tarnogórskim „Ekonomiku” świętujemy w takiej formie odzyskanie przez Polskę niepodległości. Założeniem w tym roku było, aby w konkursie brali udział tylko uczniowie naszej szkoły” - powiedziała dyrektor szkoły Joanna Stomska. Kontynuując swoją wypowiedź serdecznie podziękowała za pomoc i wielkie wsparcie Związkowi Oficerów Rezerwy RP przy organizacji konkursu.

Zabierając głos ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski powiedział m.in., że cieszy się iż może dzisiaj w takiej formie jaką jest konkurs pieśni patriotycznej i żołnierskiej, razem z jego uczestnikami, wyrazić przywiązanie do tradycji niepodległościowej
i miłość do swojej Ojczyzny - Polski.
W konkursie jury wyłoniło laureatów:
I miejsce - kl IV b - " Jak długo w sercach naszych"
II miejsce - 
kl. IVa - "Gdy w noc wrześniową"
III miejsce - "Rozkwitały pąki białych róż"
Wyróżnienie - kl. III -"Poszli wszyscy na powstanie"


Krzysztof Tomaszewski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04