Gala wręczenia nagród uczniom z częstochowskich szkół – laureatom ogólnopolskiego konkursu o gen. Andersie zorganizowanego przez ZOR RP

19 maja 2023 r., w Muzeum Kresowym Częstochowie, odbyła się gala wręczenia nagród uczniom z częstochowskich szkół, którzy zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu historycznego zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca

2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”.

 

Konkurs został zorganizowany pod patronatem Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji i Nauki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerami konkursu ogólnopolskiego konkursu, jak i konkursu szkolnego „160 rocznica Powstania Styczniowego 1863-2023 – zrywem niepodległościowym XIX wieku” byli: Starostwo Częstochowskie i Urząd Miasta Częstochowy.

Konkursy przeprowadziły dyrekcje szkół, przy współudziale Koła ZOR RP w Częstochowie i Okręgu Śląskiego ZOR RP.

Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach i Zarząd Główny ZOR RP.

 

Podczas gali wręczenia nagród w Muzeum Kresowym, mjr w st. spocz. Jan Cichoń, został odznaczony Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla ZOR RP, a ppor. rez. Wojciech Kozak Krzyżem Zasługi dla ZOR RP „Serve Patriae”. Odznaczenia w imieniu prezesa ZG płk. rez. Alfreda Kabaty wręczył ppłk Krzysztof Tomaszewski – prezes Okręgu Śląskiego i jednocześnie wiceprezes ZG ZOR RP.

 

Ponadto uroczystości Okręg Śląski ZOR RP reprezentowali: plut. rez. Artur Wojciechowski - prezes Koła ZOR RP w Częstochowie, mjr Grzegorz Klose, ppor. OT Adam Dłużniak, ppor. rez. Wojciech Kozak, Dariusz Makowski, Krzysztof Buchajczuk, Dariusz Sil.

 

Nagrody wręczał Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak - ppor. rez. - członek Koła ZOR RP w Częstochowie oraz ppłk Krzysztof Tomaszewski i mjr Grzegorz Klose.

 

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie szkoły podstawowej z klasy I - III mieli za zadanie wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej, w której centralną postacią będzie generał Władysław Anders lub wydarzenie związane z jego osobą.

Zadaniem uczniów z klas IV–VIII było wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden z tematów: Generał Władysław Anders patriota i bohater, wywiad z generałem Władysławem Andersem, powstanie i szlak bojowy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, los żołnierzy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu wojny.

Dla szkół średnich - liceum, technikum, branżowa szkoła I stopnia: wykonanie pracy pisemnej historyczno-literackiej, ewentualnie połączonej z prezentacją multimedialną, na jeden z podanych ww. tematów.

 

Wyniki konkursu w Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie:

I miejsce zajęła Nadia Bajor z kl. II,

II miejsce zajęli Maja Wieczorek z kl. II i Leon Grzybowski z kl. III

III miejsce zajęła Iga Śledzikowska z kl. II

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla:

Olgi Basiak z kl. I, Leny Blukacz z kl. III, Mai Powroźnik z kl. III

 

W Szkole Podstawowej nr 10 im. św. Stanisława Kostki w ZSP nr 2 w Częstochowie laureatami konkursu zostali:

I miejsce zajął Bartosz Musiał z kl. VIII

II miejsce zajęłą Zuzanna Gepchard z kl. VIII

III miejsce zajął Oliwier Lazik z kl. VIII

W Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie:

I miejsce zajął Jakub Janik z kl 2b

II miejsce zajął Seweryn Szpak kl. 4a5

III miejsce zajął Kamil Kazimierczak z kl. 4a5

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla:

Marty Kancerek z kl. 4 e5

 

Wyniki konkursu w Zespole Szkół Samochodowych w Częstochowie:

I miejsce zajął Kacper Warchoł z kl. 2 aBS

II miejsce zajął Jan Olewiński z kl. 1 bTS

III miejsce zajął Borys Szydłowski z kl. 1 bTS

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zawadzie:

I miejsce zajęła Michalina Michalak z kl. III

II miejsce zajęła Katarzyna Zięba z kl. III

III miejsce zajął Łukasz Jarząbek z kl. III

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla:

Antoniny Dąbrowskiej z kl. II, Wojciecha Frączaka z kl. I

w kategorii klas IV–VIII:

I miejsce zajął Mikołaj Musiał kl. V

II miejsce zajęła Lena Woźniak z kl. VIII

III miejsce zajął Kamil Bruś kl. V

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla:

Marty Pluty z kl. V, Huberta Jarząbka z kl. VI

 

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach laureatami zostali:

I miejsce zajął Mikołaj Górecki z kl. VIII

II miejsce Maja Janusiak z kl. VIII

III miejsce zajął Krzysztof Miśkiewicz z kl. VIII

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla:

Marii Grabowskiej z kl. VIII, Dawid Politański z kl. VII

 

 

W Szkole Podstawowej nr 34 w Częstochowie

I miejsce zajęła Małgorzata Foltarz z kl. VIIId

II miejsce zajęła Kalina Kiwacka z kl. VIIIc

III miejsce zajął Dawid Maślanka z kl. VIIIb

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla:

Leny Korzeniowskiej z kl. VIII c

Patrycja Pabiasz z kl. 8 d

 

Stowarzyszenie Pomocy Skrawek nieba” w Częstochowie - wyniki:

I miejsce zajął Bartek Połacik

II miejsce zajął Oskar Strączyński

III miejsce zajął Piotr Kobiałka

 

W Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie - wyniki:

I miejsce zajął Mateusz Stypka z kl. V

II miejsce zajęła Julia Żurkowska z kl. VII

III miejsce zajął Jakub Bartosik-Ociepa kl. V

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla:

Dominika Żurkowskiego z kl. VI

 

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP bardzo dziękuje dyrekcjom szkół oraz komisjom konkursowym i wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w przeprowadzenie konkursów.

 

A. W.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04