W Bursie Szkolnej  Nr 2 w Lublinie wręczono nagrody uczennicom - laureatkom konkursu o gen. Władysławie Andersie

29 maja 2023 r., wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe laureatkom konkursu historycznego pn. "Generał Władysław Anders, patriota i bohater - dowódca 2. Korpusu Sił Zbrojnych na Zachodzie", zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej i przeprowadzonego przez Bursę Szkolną nr 2 w Lublinie.

 

Jury w składzie: przewodnicząca: M. Śladecka - naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN Oddział w Lublinie, A. Gospodarek, nauczycielka historii SP Nr 20, J. Bodo, nauczycielka, metodyczka ds. burs i internatów przyznało następujące nagrody:

 

 I miejsce Gabriela Lenart - BS Nr 5, Jagoda Krukowicz - BS Nr 2; II miejsce Kinga Sieńko - BS Nr 2; III miejsce Alicja Ostrowska - BS Nr 2 oraz wyróżnienia: Paulina Rusek  BS Nr 2; Oliwia Czapska - BS Nr 8; Aleksandra Jóźwik - BS Nr 2. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 Fundatorem nagród w konkursie był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Nagrody i dyplomy  w imieniu Prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty wręczył Wiceprezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP mł. chor. rez. Tomasz Dyzma, w imieniu władz Lublina Zdzisław Niedbała oraz Renata Bielecka Dyrektor Bursy szkolnej nr 2 w Lublinie.

 Konkurs został zorganizowany został pod Honorowym Patronatem Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji i Nauki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 Dokumentację fotograficzną wykonał Sekretarz Lubelskiego Okręgu ZOR RP kpt. w st. spocz. Andrzej Bis.

 

 Tomasz Dyzma

  • 011
  • 022
  • 033
  • 044