Nagrody dla uczniów SP w Cygance k. Mińska Maz. - laureatów ogólnopolskiego konkursu o gen. W. Andersie zorganizowanego przez ZOR RP

3 czerwca 2023 r., w Szkole Podstawowej w Cygance k. Mińska Mazowieckiego, wręczono nagrody uczniom, którzy zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nagrody ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wręczono podczas Pikniku Historycznego „Rodacy Bohaterom. Pamięci Powstańców Styczniowych”. Nagrody wręczył płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG wraz z ppłk. w st. spocz. Januszem Zajączkowskim – prezesem Okręgu Mazowieckiego (członkiem ZG) i Henrykiem Ruszczykiem - wiceprezesem Okręgu Mazowieckiego (członkiem ZG) oraz Małgorzatą Wachowicz – dyrektor szkoły.

 

Konkurs został zorganizowany pod patronatem Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji i Nauki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Prace konkursowe oceniała komisja, w skład której wchodzili nauczyciele: Monika Mróz, Łukasz Kuć i Aneta Wawer.

Uczniowie klas I-III wykonywali dowolną techniką pracę plastyczną, w której centralną postacią był Generał Władysław Anders lub wydarzenie związane z jego osobą.

Spośród 32 prac jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce Roksana Borkowska
II miejsce Alicja Mironiuk
III miejsce Marcel Wieczorek
wyróżnienie Przemysław Trochim.

 

Zadaniem dla uczniów klas IV-VIII było wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden z poniższych tematów:
1. Generał Władysław Anders patriota i bohater.
2. Wywiad z generałem Władysławem Andersem.
3. Powstanie i szlak bojowy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
4. Los żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu wojny.

 

Największym zainteresowaniem cieszył się temat pierwszy. Spośród 17 nadesłanych prac wybrano zwycięzców:

I miejsce Kinga Skorupska
II miejsce Aleksandra Płochocka
III miejsce Roksana Sawa
wyróżnienie Filip Campr

(k)

Foto: Henryk Ruszczyk i SP w Cygance

  • 00
  • 02
  • 03
  • 04