Nagrody dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych   w Tarnowie – laureatów ogólnopolskiego konkursu o gen. Andersie zorganizowanego przez ZOR RP

16 maja 2023 r., w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie, wręczono nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu historycznego: „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Patronat na konkursem objęli: Wicepremier - Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji i Nauki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Nagrody ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła zastępca dyrektora Elżbieta Zięba.  

Konkurs przeprowadzony został w okresie od 10 marca 2023 r. do 15 maja 2023 r.

 

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie pracy na jeden z zaproponowanych tematów:

1. Szlak bojowy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

2. Kampania włoska II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

3. Władysław Anders w literaturze polskiej.

4. Losy żołnierzy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II wojny światowej.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – Wiktoria Bodzioch kl. 4ER

II miejsce – Hanna Ciećko 1TR

III miejsce - Karolina Chudy 4ER

 

Wyróżnienia: Wiktoria Kras 1TM, Paulina Zając ITR, Julia Wielgus 1TR

 

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

Koordynator konkursu: Anna Pojedyniec

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04