Nagrody dla uczniów szkół z Powiatu Częstochowskiego i Miasta Częstochowy – laureatów ogólnopolskiego konkursu o gen. Andersie zorganizowanego przez ZOR RP

Uczniowie z trzech szkół z Powiatu Częstochowskiego i Miasta Częstochowy rywalizowali w ogólnopolskim konkursie historycznym pt. „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Sił Zbrojnych na Zachodzie” zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs na terenie Powiatu Częstochowskiego i Miasta Częstochowy odbywał się we współpracy z dyrekcjami szkół.

 

Patronat na konkursem objęli: Wicepremier - Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji i Nauki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

30 maja 2023 r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach odbyła się prezentacja nagrodzonych prac oraz wręczono nagrody laureatom konkursu.

 

Fundatorem nagród w konkursie było Starostwo Częstochowskie, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie i IPN. Wręczenia nagród i dyplomów uczniom z ramienia Starostwa Częstochowskiego wręczała pani Anna Dziewior – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu a w imieniu prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty byli plut. rez. Artur Wojciechowski – członek ZG Związku i jednocześnie prezes Koła ZOR RP w Częstochowie oraz Krzysztof Buchajczuk – członek częstochowskiego Koła ZOR RP. Szkołę biorącą udział w konkursie reprezentowała dyrektor pani Elżbieta Kowalczyk.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach literacko-plastycznej i multimedialnej.

 

Wyniki w kategorii klas I-III:

I miejsce zajęła Amelia Bednarz z kl. 3

II miejsce zajęła Aurelia Rosa z kl 3

III miejsce zajął Jakub Bodziachowski z kl 2

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla: Zuzanny Pustuł z kl. 2 i Stanisław Nocuń z kl.2

 

Wyniki w kategorii klasIV-VIII:

I miejsce zajęła Julia Kapuścik z kl. 8

II miejsce zajęła Lena Szeczka z kl. 8

III miejsce zajęła Liwia Borowiecka z kl. 8.

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla:

Marka Grabały z kl. 8, Marka Stoń z kl. 8, Klary Kotowskiej z kl. 8.

 

30 maja 2023 r. i 7 czerwca 2023 r., w Szkole Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie i w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, odbyły się apele na których poinformowano o wynikach konkursu.

 

Nagrody i dyplomy uczniom częstochowskich szkół w imieniu prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty wręczyli: plut. rez. Artur Wojciechowski – członek ZG Związku i jednocześnie prezes Koła ZOR RP w Częstochowie oraz Krzysztof Buchajczuk i Dariusz Sil – członkowie częstochowskiego Koła ZOR RP. Szkoły biorące udział w konkursie reprezentowali dyrektor SP nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie Beata Strzelecka-Mach i dyrektor SP nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie Małgorzata Darocha.

 

W Szkole Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie konkurs odbył się w dwóch kategoriach literacko-plastycznej i multimedialnej.

 

Wyniki w kategorii klas I-III:

I miejsce zajął Patryk Piotrowski z kl. 3

II miejsce zajęła Maja Stasiak-Plaze z kl 3

III miejsce zajął Dominik Fijołek z kl 3

 

Wyniki w kategorii klas IV-VIII:

I miejsce zajął Jakub Skoczewski z kl. 8

II miejsce zajęła Olga Gałązka z kl. 8

III miejsce zajęła Zuzanna Kwiatkowska z kl. 8.

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla:

Dawida Nowaka z kl. 8, Ignacego Sarbiana z kl. 8, Piotra Madeja z kl. 8.

 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie konkurs odbył się także w dwóch kategoriach literacko-plastycznej i multimedialnej.

 

Wyniki w kategorii klas I-III

I miejsce zajął Jan Rybak z kl. 3

II miejsce zajęła Oliwia Górnicz z kl 3

III miejsce zajęła Oliwia Bekus z kl 3

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla:

Pauliny Glazer kl.3, Alana Grabara z kl.2, Filipa Stypułki z kl. 3.

 

Wyniki w kategorii klas IV-VIII:

I miejsce zajęła Dari Dendewicz z kl. 8

II miejsce zajęła Niny Rumin z kl. 8

III miejsce zajęła Rozalia Zymek z kl. 8.

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla:

Mateusza Szwed z kl. 4

 A.W.

  • 01
  • 01a
  • 02
  • 03