Wręczenie nagród uczniom - laureatom ogólnopolskiego konkursu o gen.  W. Andersie w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie

23 czerwca 2023 r., podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w PSP im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie, w obecności rodziców, nauczycieli i uczniów odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom w ogólnopolskim konkursie „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie” zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej - Zarząd Główny w Warszawie.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Wicepremier - Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pani Dyrektor, Mirosława Grzegorczyk, podsumowując wyniki konkursu, wyraziła radość z długoletniej współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP, która sprawia, że edukacja historyczna w naszej szkole zyskuje nowy wymiar. Udział w konkursie „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie” sprawił, że postać tego wybitnego dowódcy stała się uczniom bliższa.

Pani Dyrektor podziękowała Związkowi Oficerów Rezerwy RP - Zarząd Główny w Warszawie za ufundowanie nagród, wśród których znalazły się również książki historyczne przybliżające czasy i postać dowódcy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Dla starszych uczniów były to wspomnienia generała Władysława Andersa, a dla młodszych książka Łukasza Wierzbickiego „Dziadek i niedźwiadek”, bo któż nie zna kaprala Wojtka – słynnego żołnierza armii Andersa.

 

Nad przebiegiem konkursu czuwały panie: Danuta Zapadka, Krystyna Zyśk i Małgorzata Parzych.

Nagrodzeni uczniowie: W kategorii klas I – III

I miejsce Amelia Deptuła

II miejsce Oliwia Drężek

III miejsce Aleksandra Jędrzejczyk

Wyróżnienia: Marcelina Pokora, Laura Sadłowska i Natalia Jaksina.

W kategorii klas IV – VIII

I Miejsce Małgorzata Gumkowska

II miejsce Wiktor Dzieżyk

III miejsce Nikodem Żarnoch

Wyróżnienie Weronika Domian

Małgorzata Parzych

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04