Nagrody dla uczniów Zespołu Szkół w Dzietrznikach k. Wielunia - laureatów ogólnopolskiego konkursu o gen. W. Andersie zorganizowanego przez ZOR RP

23 czerwca 2023 r., w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełly w Dzietrznikach k. Wielunia, wręczono nagrody uczniom, którzy zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Konkurs został zorganizowany pod patronatem Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji i Nauki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Nagrody ufundowane przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył płk rez. Alfred Kabata - prezes Zarządu Głównego wraz z ppłk. rez. Krzysztofem Tomaszewskim – wiceprezesem ZG  i Bożeną Kiedos - dyrektor szkoły.

 

Konkurs przeprowadziło jury w składzie: Alicja Stasiak – przewodnicząca oraz członkowie; Karolina Ślusarczyk i Renata Dubas.

 

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: uczeń szkoły podstawowej – uczniowie klas I-III (konkurs plastyczny) i w kategorii wiekowej uczeń szkoły podstawowej – uczniowie klas IV-VIII (prezentacja multimedialna).

 

W kategorii klas I – III laureatami zostali:

I miejsce zajął Tomasz Błaszczyk – z klasy I

II miejsce zajęły ex aequo Aleksandra Hadryś z klasy III oraz Michał Grzybek z klasy I

III miejsce zajęła Maja Janik z klasy III

 

Wyróżnienia specjalne otrzymali: Nel Michalska z klasy I, Kacper Jędrzejak z klasy III, Anna Żydak z klasy III, Szymon Kucharczyk z klasy III, Hanna Marciniak z klasy III

 

W kategorii klas IV – VIII laureatami zostali:

I miejsce - Mikołaj Kucharczyk z klasy V

II miejsce – Maja Gajda z klasy VIII i Jana Rogala z klasy V

III miejsce – Natalia Lach z klasy VIII

 

Wyróżnienie specjalne otrzymała Maja Ciemcioch z klasy VI.

 

(k)


 Foto: Henryk Ruszczyk i Iwona Krzysmańska

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04