Finał konkursu o powstaniu warszawskim

10 czerwca 2014 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków” zorganizowanego przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs odbywał się pod patronatem Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego i Hanny Gronkiewicz – Waltz – Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Do konkursu przystąpiły 143 szkoły, najwięcej z terenu woj. Mazowieckiego. Komisji konkursowej przewodniczył płk rez. dr hab. Janusz Zuziak – prof. Akademii Obrony Narodowej.

W sali im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego zgromadziło się około 100 uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, a także rodziców.

Wśród zaproszonych gości byli m. in. Bożena Żelazowska – zastępca kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ppłk Ryszard Najczuk – reprezentujący Ministerstwo Obrony Narodowej, Andrzej Laudy – przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ppłk Adam Bednarz – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, płk Mirosław Demediuk - Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Władysław Roszczyk – zastępca wójta Gminy Leoncin. Wszystkich uczestników gali konkursowej w imieniu dyrekcji Muzeum powitał Karol Mazur – kierownik Wydziału Edukacji, a w imieniu Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – prezes płk rez. Alfred Kabata.

Laureaci konkursu – zdobywcy I, II i III miejsc oraz dwóch nagród specjalnych otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy. Przyznano również 23 wyróżnienia, a uczniów, którzy je otrzymali uhonorowano dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Szczególnym wyróżnieniem dla zdobywczyni I miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych Ewy Szypulskiej z Gimnazjum nr 1 w Legionowie było piór z grawerunkiem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a dla zwyciężczyni w kategorii szkół podstawowych Igi Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie, pióro z dedykacją Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego. Ogółem w konkursie nagrodzono 65 uczniów.

Dyplomy i upominki otrzymali nauczyciele pod kierunkiem, których młodzież przygotowywała prace konkursowe. Dyplomy z podziękowaniem przekazano także dyrektorom szkół.  Puchar za najliczniejszy udział w konkursie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie.

Podczas finału konkursu młodzież i towarzyszący im opiekunowie zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, wysłuchali pieśni powstańczych w wykonaniu Agnieszki Pawlik i Janusza Kani oraz zapoznali się z prezentacja multimedialną Pawła Kabaty nt. zdobytego przez powstańców czołgu „Magda”. Swoimi przeżyciami z okresu powstania warszawskiego podzieliła się druhna Hanna Szczepanowska.

Odczytano również pismo skierowane do prezesa Zarządu Głównego ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty przez zastępcę dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu Urszulę Bednarz – Brzezińska, w którym napisano m. in.: „[…] W imieniu Pana Premiera oraz własnym przesyłam pozdrowienia całej społeczności szkolnej. Pragnę podziękować organizatorom za wysiłek i zaangażowanie włożone w edukację i wychowanie młodych ludzi. Żywię głęboką nadzieję, że wiedza zdobyta podczas przygotowania do konkursu, przyniesie dobre owoce – wykształconą młodzież a liceum będzie umacniało pozycję placówki spełniającej wysokie standardy dydaktyczne i wychowawcze”.

Gratulacje laureatom i wyróżnionym przekazała minister Bożena Żelazowska, dziękując jednocześnie organizatorom za ogromny wysiłek w zorganizowanie konkursu i przygotowanie gali finałowej. Szczególne słowa podziękowania skierowała do prezesa ZG płk. rez. Alfreda Kabaty i wiceprezesa Marcina Łady, których udekorowała medalami „Pro Patria” nadanymi przez Jana Stanisława Ciechanowskiego - kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, za wieloletnią działalność na rzecz kultywowania tradycji narodowych, opieki nad miejscami pamięci narodowej i kształtowania patriotycznych postaw młodzieży. Medale nadano na wniosek starosty nowodworskiego.

Fundatorami nagród w konkursie byli:

 • Prezes Rady Ministrów – Donald Tusk

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Ministerstwo Obrony Narodowej

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Komenda Główna Policji

 • Wojskowa Akademia Techniczna

 • Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego

 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 • Prezydent Miasta Legionowa

 • Starostowie: legionowski i nowodworski

  • Burmistrzowie: Nowego Dworu Mazowieckiego i Zakroczymia

  • Wójtowie Gmin: Czosnów, Leoncin i Stare Babice

  • Społeczny Komitet Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”

  • Artixen.Net – Technologie Internetowe

  • Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

  • Elżbieta Wiercińska

Dużym zaangażowaniem w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wykazali się następujący członkowie ZOR RP: Marcin Łada, płk rez. Dariusz Zielonka, ppłk rez. Lech Tomasiak, ppłk rez. Józef Szatkowski (prowadził galę finałową), Elżbieta Wiercińska, Teresa Stroińska – Macińska, Kazimierz Szczerbatko Artur Błoński, Urszula Przymus, por. w st. spocz. Narcyz Tokarski

Poniżej zamieszczamy wykaz laureatów i wyróżnionych konkursie.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce

•          Iga Woźniak - Szkoła Podstawowa z Kutna nr 6 im. Marii Skłodowskiej –Curie w Kutnie

•          Adam Bagiński – Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli

 

II miejsce

•          Kamil Pruchniak -  Szkoła Podstawowa Nr 163 im. Batalionu ,,Zośka’’

w Warszawy.

•          Bartłomiej Stefański –Zespół Szkół Publicznych - Szkoła  Podstawowa

w Sowiej Woli

III miejsce

•          Franciszek Banak -  Zespół –Szkolno- Przedszkolny  Nr 2   w Legionowie

•          Szymon Skowroń – Szkoła Podstawowa nr.163 im. Batalionu ,,Zośka”

w Warszawie

•          Iwo Śledziński - Zespół Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli

•          Kacper Markowski – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

Nr 344  im. Powstania  Warszawskiego w Warszawie

Wyróżnienia:

•          Bartłomiej Mielnicki - Szkoła Podstawowa Nr 8 im.  I Warszawskiej Dywizji Piechoty  w Legionowie

•          Zuzanna Korzeń, Jagoda Jedyńska - Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła  Podstawowa w Legionowie

•          Justyna Kalinowska - Zespół Szkół Nr 1- Szkoła Podstawowa w Legionowie

•          Ewelina Komnacka -Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2  w Legionowie.

•          Michał Starzyński - Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2  w Legionowie.

•          Dawid Rosiak - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie

w Kutnie

•          Dorota Ferensztajn - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kutnie

•          Wiktoria Michalak - tytuł pracy  - Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków  - Szkoła podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie z Kutna.

•          Julia Hałubicka - Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Armii  Krajowej Grupy ,,Kampinos” w Borzęcinie Dużym

•          Jakub Baran - Zespół Szkolno – Przedszkolny - Szkoła Podstawowa

w Kaliszkach

•          Roksana Lis – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

w Wierzbicy

•          Klaudia Janicka - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie

W kategorii szkół gimnazjalnych :

I miejsce

•          Ewa   Szypulska - Gimnazjum Nr 1 w Legionowie

II miejsce

•          Monika  Makowska - Gimnazjum Nr 1 w Legionowie

•          Kamil Zbonikowski - Gimnazjum Nr 1 w Zakroczymiu

III miejsce

•          Piotr Woliński - Zespół Placówek Oświatowych - Gimnazjum  Nr 2

w Ciecierzynie

•          Dawid Oskar Mocarski - Gimnazjum w Leoncinie

Wyróżnienia:

•          Katarzyna Klimek - Gimnazjum Nr 2 w Ciecierzynie

•          Patrycja Małyska - Gimnazjum Nr 2 w Ciecierzynie

•          Karolina Moń –  Gimnazjum Nr 2 w Ciecierzynie

•          Anna Łabęda –   Gimnazjum nr 1 w Zakroczymiu

•          Magdalena Korzeń - Gimnazjum Nr 1 w Zakroczymiu

•          Dawid Oszczyk - Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Sowiej Woli

•          Paulina  Skindziel, Dominika Piasecka - Gimnazjum  w Leoncinie

•          Rafał Ziółko - Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy

•          Paulina Sitarska - Gimnazjum Nr 3 w Wieluniu

 • Julia Terpis - Gimnazjum Nr 3 w Wieluniu

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych :

I miejsce

•          Krzysztof Szatkowski, Jakub Mroczkowski, Jakub Sztuka - Zespół Szkół Nr 2 - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim.

II miejsce

•          Mikołaj Woźniak - Zespół Szkół Skórzano- Odzieżowych,  Stylizacji i Usług  w Radomiu

III miejsce

•          Maria Hochtaubel, Karolina  Targońska – Katolickie Liceum  Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie

Nagroda Specjalna

•          Bajerski Jan, Martyna, Bakalarska, Zofia Kasprzak, Zofia Kilian, Jan Kowalik – Miklaszewski, Michał Kozłowski, Julian Kubaczka, Ida Małkiewicz, Tomasz Micuła,  Anna Młynarczyk, Gustaw Rudziński,  Joanna Spychalska, Maja Zajdel, Michał Zbijewski - Szkoła  Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego  Popiełuszki w Warszawie

•          Patrycja Bieńkowska, Sylwia Pawelska, Adam Balcerzak, Jakub Bogdan, Michał Trzaskoma, Sylwia Życińska, Adam Smal Zespół Szkół Nr 2 - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim

(ak)

Fot. Kamil Malinowski

 • 01
 • 10k
 • 11k
 • 12k