Ojczyzno - Tobie Śpiewamy

12 listopada 2014 r. Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy przy współudziale Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowało konkurs pieśni patriotycznej zatytułowanej „Ojczyzno - Tobie Śpiewamy”.

Konkurs, w którym brali udział uczniowie wszystkich 12 klas, zorganizowano dla uczczenia 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Delegację ZOR RP podczas uroczystej akademii stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP, płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes ZG, mjr rez. Sławomir Płaza – prezes Koła ZOR RP w Radomiu oraz Tadeusz Stanisławek i Małgorzata Stanisławek. Wśród zaproszonych gości byli również: Aldona Dzik – przewodnicząca Rady Gminy w Wierzbicy, Monika Banaczek – sekretarz Gminy  w Wierzbicy, ks. dziekan Jan Chodelski, Anna Piątek – prezes ZNP w Wierzbicy,  kpt. Marcin Olczak – przedstawiciel WKU w Radomiu, Roman Burek – komendant główny Związku Strzeleckiego, Sławomir Sońta – Prezes Związku Piłsudczyków 
w Radomiu.

Zaproszonych gości i młodzież szkolną powitał dyrektor gimnazjum Tomasz Jarzembiński.

Uczniowie szkoły – ubrani na galowo, ustrojeni kotylionami śpiewali znane pieśni patriotyczne. Poszczególne klasy wykonały następujące pieśni:

·        klasa 1 a – „Piechota”

·        klasa 1 b – „My, Pierwsza Brygada”

·        klasa 1 c – „O mój rozmarynie”

·        klasa 1 d – „Płynie Wisła, płynie”

·        klasa 2 a – „Serce w plecaku"

·        klasa 2 b – „Jeszcze jeden mazur dzisiaj” (ostatni mazur)

·        klasa 2 c – Wojenko, wojenko …”

·        klasa 2 d – „Przybyli ułani pod okienko”

·        klasa 3 a – „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”

·        klasa 3 b – „Rozkwitały pąki białych róż”

·        klasa 3 c - „Pierwsza kadrowa”

·        klasa 3 d – „Deszcz, jesienny deszcz”

Wyniki komisji konkursowej przedstawił jej przewodniczący - płk rez. Dariusz Zielonka. Najlepszymi wykonawcami byli:

·        I miejsce – klasa 3 d  „Deszcz, jesienny deszcz” – wychowawca Ilona Nogaj

·        II miejsce – klasa 3 b „Rozkwitały pąki białych róż” – wychowawca Agnieszka Kopycka

·        III miejsce – klasa 3 a „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę” – wychowawca Katarzyna Śmigiel

·        IV miejsce – klasa 2 a „Serce w plecaku” – wychowawca Dariusz Lech

·        V miejsce – klasa 3 c „Pierwsza kadrowa” – wychowawca Barbara Motyka

Nagrody książkowe i dyplomy ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wręczył laureatom płk rez. Alfred Kabata.

Dyrektor Tomasz Jarzembiński podziękował uczniom za zaangażowanie w przygotowanie i wykonanie pieśni patriotycznych, a zaproszonym gościom za przybycie na akademię.

(k)

Fot. Elżbieta Gawlik

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04