Konkurs historyczny w Górkach

16 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Górkach (Gmina Leoncin) odbył się finał regionalnego konkursu historycznego zatytułowanego „Powstanie styczniowe”. Współorganizatorem konkursu oraz fundatorem pucharów  i nagród był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrody ufundował także Społeczny Komitet Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”.

Podczas finału konkursu obecna była delegacja ZOR RP w składzie: płk rez. Alfred Kabata - prezes Zarządu Głównego ZOR RP, płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes oraz por. w st. spocz. Janusz Zajączkowski i Roman Kaczorowski.

Konkurs, w którym wzięli udział uczniowie dziewięciu szkół, odbywał się w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. Autorką pytań  i osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu była Barbara Zarębska – Śmiałek. W konkursie uczniowie  reprezentujący szkoły uczestniczyli w trzyosobowych zespołach.

Laureatom konkursu gratulacje złożyli: Jolanta Amine – dyrektor Zespołu Szkół w Górkach, płk rez. Alfred Kabata i Jolanta Liszkiewicz – inspektor oświaty 
w Gminie Leoncin. Oni też wręczali uczniom puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Po zakończeniu konkursu uczniowie z Zespołu Szkół w Górkach pod kierunkiem Aleksandry Sadowskiej – Jarząbek i Ewy Dmoch zaprezentowali program artystyczny o tematyce patriotycznej.

Następnie uczestnicy  przemaszerowali pod pomnik i „Sosnę Powstańczą z 1863 r.”, gdzie odbył się apel poległych przygotowany przez nauczyciela historii Jarosława Kondrakiewicza. Złożono również kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym powstańców styczniowych.

(k)

Fot. Tadeusz Zieliński

Wyniki konkursu:

Kat. szkół podstawowych

I miejsce      SP im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie –42 pkt. +1 w dogrywce-  opiekun  Andrzej Mroczkowski- drużyna w składzie: Jakub Antosik, Michał Janicki, Jan Kwiatkowski

II miejsce    SP im. Jana Pawła II w Leoncinie-42 pkt.- opiekunka Monika Dębska- drużyna w składzie: Alicja Rowińska, Mateusz Tepel, Kuba Wiśniewski

III miejsce    SP im. Powstańców Styczniowych  w Górkach-41 pkt.- opiekun Jarosław Kondrakiewicz- drużyna w składzie: Łukasz Burzyński, Klaudia Cybulska, Julia Kurlanc

IV miejsce    SP im. Powstańców 1863 r.  w Zaborowie-31 pkt.- opiekun Marcin Pietrzak- drużyna w składzie: Marcin Borkowski, Hubert Fijałkowski, Bartłomiej Lesiak

……………………………………………………………………………………

Kat. Szkól gimnazjalnych

I miejsce    Gimnazjum w Leoncinie-45 pkt.- opiekunka Monika Dębska- drużyna
w składzie: Katarzyna Cybulska, Zuzanna Czyżniewska, Dawid Frączak

II miejsce    Gimnazjum w Górkach-41 pkt.- opiekun Jarosław Kondrakiewicz - drużyna w składzie: Łukasz Białowąs, Filip Budnik, Joanna Piotrowska

III miejsce    Gimnazjum w Zaborowie-34 pkt.- opiekun Marcin Pietrzak - drużyna
w składzie: Adrian Karlicki, Aleksandra Smętek, Damian Węgierek

IV miejsce    Gimnazjum w Lesznie-29 pkt.- opiekun Robert Laszczka- drużyna
w składzie: Michał Graczykowski, Stanisław Sender, Wojciech Śmiałek

V miejsce    Gimnazjum w Głusku-23 pkt.- opiekunka Edyta Grusiewicz- drużyna
w składzie: Dominika Choro, Paulina Krysińska, Rafał Piotrowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04