Konkurs o Konstytucji 3 Maja

4 maja 2015 r., z okazji uchwalenia konstytucji 3 Maja, w Zespole Szkół Głusku zorganizowano uroczystą akademię i konkurs, którego współorganizatorem był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W konkursie, który składał się z części pisemnej i ustnej wzięło udział kilkudziesięciu uczniów. Autorem pytań była nauczycielka historii Edyta Brusiewicz. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Kacper Zduńczyk, II miejsce – Joanna Budzik, III  miejsce – Dominika Choro.

Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i puchary. Fundatorami nagród rzeczowych byli wójt Gminy Leoncin, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej, Społeczny Komitet Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”. Puchary ufundował Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej. Nagrody i puchary wręczali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP wraz z płk. rez. Dariuszem Zielonką i Romanem Kaczorowskim oraz Jolanta Liszkiewicz – wiceprzewodnicząca SKWS „Nasza Gmina – Nasz Powiat”. Gratulacje uczniom złożyła także Irmina Tokarska - Iwaniuk – dyrektor szkoły.

Finał konkursu poprzedzała akademia przygotowana przez uczniów szkoły  i prezentacje multimedialne. Złożono również kwiaty i zapalono znicze pod „Dębem Pamięci” poświęconym policjantowi Policji Państwowej Bronisławowi Dąbrowie.

W szkolnych obchodach Konstytucji 3 Maja uczestniczyli również: Adam Mirosław Krawczak – wójt Gminy Leoncin, Arkadiusz Kiełbasiński – przewodniczący Rady Gminy i Dorota Stępniewska – radna, przewodnicząca gminnej Komisji Oświaty.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04