Gala wręczenia nagród w CBW - konkurs o Marszałku Piłsudskim

26 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie miała miejsce gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży szkolnej „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin” zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Gala rozpoczęła się od wejścia na salę w rytmie marszu wojskowego Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk pod kierunkiem Tadeusza Kucharskiego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie prowadząca galę Teresa Stroińska – Macińska poprosiła
o zabranie głosu gospodarza obiektu Jana Tarczyńskiego – dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, który wyraził zadowolenie, że gala konkursu o Marszałku odbywa się w CBW, która nosi jego imię.

Gościem honorowym gali konkursowej była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która jest matką chrzestną sztandaru Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Barbara Dziuk – poseł na Sejm RP, Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, ppłk Mariusz Muskus – Wojskowy komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów, mjr Sławomir Mierzejewski – z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Śródmieście. Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy odebrało prawie 100 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders, poseł Barbara Dziuk, płk rez. Alfred Kabata i fundatorzy obecni na gali.

 

Nagrody w konkursie ufundowali m.in.: Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej, wojewodowie, samorządy wojewódzkie i  gminne, firmy oraz Związek Oficerów Rezerwy RP.

 

Podczas gali z koncertem pieśni patriotycznych i pokazem musztry paradnej wystąpił Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.

 

Partnerami Związku Oficerów Rezerwy RP przy organizowaniu gali konkursowej były firmy z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, a mianowicie: Sinevia Sp. z o.o.
i Artixen.net Sp. z o.o.

 

Patronat nad galą finałową konkursu objęli: TVP Historia, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” oraz portal internetowy Super.Historia Tygodnika „Do Rzeczy”.

 

Po zakończeniu gali wszyscy uczestnicy gali zostali zaproszeni na żołnierski poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.

 

Poniżej nazwiska laureatów i wyróżnionych uczniów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary. W konkursie wzięło udział 148 szkół, a ich uczniowie zgłosili do konkursu 922 prace.

Szkoły Podstawowe

I miejsce Natalia Ziemińska – Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – otrzymała puchar Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

II miejsce     Natalia Gomułka – Szkoła Podstawowa Nr 190 w Łodzi – otrzymała puchar Prezydenta Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej

II miejsce     Kamila Pająk – Szkoła Podstawowa Nr 129 w Krakowie – otrzymała puchar Prezesa Okręgu Małopolskiego

III miejsce   Róża Marks – Szkoła Podstawowa w Borzęcinie - otrzymała puchar Prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP

III miejsce   Hubert Przybylik – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zawierciu - otrzymał puchar Marszałka Województwa Śląskiego

 Szkoły gimnazjalne

I miejsce Julia Jankowska – Gimnazjum w Zakroczymiu – otrzymała pióro Komendanta Głównego Policji i puchar Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

II miejsce     Aleksandra Gajda – Gimnazjum w Pomiechówku – otrzymała puchar Wójta Gminy Pomiechówek

II miejsce   Weronika Prządka – Gimnazjum w Garwolinie – otrzymała puchar Prezesa Firmy Artixen.net

III miejsce   Konrad Stomski – Gimnazjum Nr 1 w Tarnowskich Górach - otrzymał puchar Wojewody Śląskiego

III miejsce   Izabela Wiktoria Zawrotna – Gimnazjum w Wykrocie – otrzymała ryngraf Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce     Karolina Michalec – Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie - otrzymała pióro wieczne z grawerunkiem od Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło oraz puchar Prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP

   II miejsce     Bartłomiej Składanek – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - otrzymał puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego

II miejsce   Maciej Zientek – Zespół Szkół Samochodowych w Warszawie – otrzymał statuetkę Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

III miejsce   Aleksandra Kozak – Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie – otrzymała puchar Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Wyróżnienia specjalne otrzymali:

 1. Sebastian Kańduła - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim –otrzymał puchar Prezesa Okręgu Mazowieckiego
 2. Szymon Kosiór – Gimnazjum w Pilicy - otrzymał ryngraf dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach
 3. Arkadiusz Kubicki – Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie – otrzymał puchar Wojewody Lubelskiego
 4. Michał Suchożebrski – Gimnazjum nr 5 w Legionowie -
 5. Maria Żarnowska – Szkoła Podstawowa w Dzietrznikach -
 6. Michał Kujawa – Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim -
 7. Jakub Cichocki -
 8. Julita Kryśkiewicz – Zespół szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim – otrzymał puchar Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego
 9. Julia Rogowska – Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach - otrzymał puchar Burmistrza Tarnowskich Gór
 10. Oskar Sanecki – Szkoła Podstawowa w Kazuniu Nowym -
 11. Oliwia Aneta Pacholak – Gimnazjum w Cząstkowie Mazowieckim – otrzymał puchar Wójta Gminy Czosnów
 12. Jakub Tołczyk – Gimnazjum w Małocicach – otrzymał puchar Wójta Gminy Czosnów
 13. Anna Julia Schwarz – Szkoła Podstawowa nr 10 w Krakowie -
 14. Weronika Szołtysik -Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach - Prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP
 15. Hubert Knap – Gimnazjum w Ożarowicach - otrzymał puchar Prezesa Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy RP
 16. Zuzanna Pawłowska – Gimnazjum nr 10 w Łodzi – otrzymała puchar Prezesa Okręgu Łódzkiego Związku Oficerów Rezerwy RP
 17. Milena Kornas – Liceum Ogólnokształcące w Rykach - otrzymała puchar Prezesa Okręgu Lubelskiego
 18. Aleksandra Świerczewska – Szkoła Podstawowa w Głusku - otrzymała puchar Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”
  w Nowym Dworze Mazowieckim

 Wyróżnienia otrzymali

Szkoły Podstawowe

 1. Igor Aleksandrowicz kl. V – Szkoła Podstawowa w Pilicy
 2. Aleksandra Gmer kl. V – Szkoła Podstawowa Nr 129 w Krakowie
 3. Oliwia Salwowska kl. IV – Szkoła Podstawowa w Borzęcinie
 4. Jakub Lis kl. VI – Szkoła Podstawowa w Wykrocie
 5. Zuzanna Dalgiewicz kl. VI – Szkoła Podstawowa w Małocicach
 6. Nina Salwa kl.VI – Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
 7. Magdalena Madeńska kl. VI – Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
 8. Julia Szczupak kl. V – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łodzi
 9. Barbara Owczarek kl.VI – Szkoła Podstawowa Nr 202 w Łodzi
 10. Oliwia Stefańczyk kl.VI – Szkoła Podstawowa Nr 129 w Krakowie
 11. Paulina Piwowarczyk kl. VI – Szkoła Podstawowa Nr 129 w Krakowie
 12. Martyna Ramus kl. V – Szkoła Podstawowa w Dzietrznikach
 13. Oliwia Kowina kl. IV – Szkoła Podstawowa w Łomiankach
 14. Karolina Giergun kl. VI – Szkoła Podstawowa w Legionowie
 15. Maja Frankowska kl. V – Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim
 1. Mikołaj Biernacki kl. VI – Szkoła Podstawowa Nr 111 w Łodzi
 2. Magdalena Modrzejewska kl. VI – Szkoła Podstawowa Nr 26 w Łodzi
 3. Wiktor Trochimski – Szkoła Podstawowa w Emolinku
 4. Antoni Iskra – Szkoła Podstawowa w Orzechowie
 5. Ziemowit Marks kl. II – Szkoła Podstawowa w Borzęcinie
 6. Pola Natasza Tomaszewska kl. III – Szkoła Podstawowa Borzęcin
 7. Konrad Kubicki kl. III – Szkoła Podstawowa w Kaliszkach
 8. Aleksandra Juraszczyk kl. II – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łodzi
 9. Gabriela Denys kl. I – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łodzi
 10. Ignacy Sierakowski kl. III – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łodzi
 11. Sandra Kornacka kl. II – Szkoła Podstawowa Nr 64 w Łodzi
 12. Julia Zgrzywa kl. II – Szkoła Podstawowa Nr 64 w Łodzi

Szkoły gimnazjalne

 1. Alicja Grzesik – Gimnazjum w Pomiechówku
 2. Justyna Załęska – Gimnazjum w Wykrocie
 3. Nikola Kurowska – Gimnazjum w Zakroczymiu
 4. Katarzyna Niedziółka – Gimnazjum w Zakroczymiu
 5. Amelia Krysa – Gimnazjum nr 25 w Lublinie
 1. 6.Jakub Frączek – Gimnazjum w Nałęczowie

Szkoły ponadgimnazjalne

 1. 1.Anna Olborska – Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie
 2. Cezary Kietla – Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Warszawie

Ponadto 53 uczniów otrzymało upominki od prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin.

Nauczyciele, którzy otrzymali dyplomy – podziękowania:

 1. Urszula Weber - Szkoła Podstawowa nr 4 Łódź
 2. Paulina Kardas - Szkoła Podstawowa nr 4 Łódź
 3. ANNA NAGOCKA – Szkoła Podstawowa nr 202 w Łodzi
 4. DANUTA RADWAŃSKA - Szkoła Podstawowa Nr 111 z oddziałami integracyjnymi w Łodzi
 5. JADWIGA BIZOŃ - Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii Łódź w Łodzi
 6. HELENA KOBUS - Szkoła Podstawowa nr 7 w Łodzi
 7. Rafał Korczak - Publiczne Gimnazjum nr 10 w Łodzi
 8. ALICJA STASIAK - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrznikach
 9. BEATA MUSZALSKA - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu
 10. URSZULA KLESZCZ - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu
 11. MARIA LEPIARCZYK - Zespół Szkół w Pilicy - Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy
 12. Anna Kocot - Gimnazjum w Ożarowicach
 13. Janina Szecówka - Publiczne Gimnazjum nr 4 w TARNOWSKICH Górach
 14. Joanna Stomska - Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w TARNOWSKICH Górach
 15. Wiesława Wójciak - GIMNAZJUM w NAŁĘCZOWIE
 16. RENATA BIELECKA – Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie
 17. AGNIESZKA ŻUŁAWNIK - Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
 18. Justyna Mazurek - Gimnazjum w Pomiechówku
 19. MARIOLA PIETRZAK – Szkoła Podstawowa w Orzechowie
 20. DAWID DZIADUŚ - ZESPÓL SZKÓŁ w GŁUSKU
 21. Elżbieta Płonkowska - Gimnazjum nr 1 w Zakroczymiu
 22. Jadwiga Anna Policińska - Szkoła Podstawowa w Emolinku
 23. MARTA KANCLERZ - Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim
 24. Aneta Jęczarek - Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
 25. Danuta Bielecka - Liceum Ogólnokształcące Nowym Dworze Mazowieckim
 26. Grzegorz Turek - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
 27. MAREK MASTALERZ - Szkoła Podstawowa w Borzęcinie
 28. MIROSŁAWA GRZEGORCZYK – Zespół Szkół w Wykrocie
 29. Marek Lis - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach
 30. DANUTA KIERZEK-FILA - Szkoła Podstawowa Dziekanów Polski
 31. Dorota Nowak - Gimnazjum w Małocicach
 32. Małgorzata Trojanowska - Gimnazjum w Cząstkowie Mazowieckim
 33. MARIA FALENTA - Szkoła Podstawowa w Kaliszkach
 34. Maria Skrzypczyńska - Zespół Szkół Samochodowych i licealnych Warszawa Nr 2w WARSZAWIE
 35. Beata Abramczyk - Zespół Szkół Poligraficznych IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w WARSZAWIE
 36. Ewa Gałązka - Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
 37. ANNA KRZEŚNIAK - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Legionowie

 Pucharami oraz dyplomami Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali dyrektorzy szkół, z których najwięcej uczniów przystąpiło do konkursu:

Adam Szatkowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomiechówku

Alfred Dzwonek – dyrektor Gimnazjum w Pomiechówku

Mariusz Grzelak – dyrektor I LO w Rykach

(ak)

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04