Konkurs pieśni patriotycznej i żołnierskiej w Tarnowskich Górach

9 listopada 2017 r. w związku z Narodowym Świętem Odzyskania Niepodległości Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im Karola Goduli w Tarnowskich Górach przy współudziale Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowało konkurs  pieśni patriotycznej i żołnierskiej.

W sprawy organizacyjne konkursu bezpośrednio zaangażowani byli członkowie Okręgu Śląskiego ZOR RP, z mjr. rez. Krzysztofem Tomaszewskim – prezesem Okręgu na czele.

Była to już dziesiąta edycja tego konkursu, a patronat nad nią objął minister Obrony Narodowej. Konkurs odbywał się w Tarnogórskim Centrum Kultury. Uczestników konkursu i zaproszonych gości powitała Joanna Stomska - dyrektor Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach.

Tak jak w poprzednich latach przeważały pieśni, które odwoływały się do najważniejszych wydarzeń z naszej historii, a odnoszących się do odzyskania niepodległości.

Uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zaprezentowali bogaty i ciekawy repertuar. Wykonawcy wywarli ogromne wrażenie na jurorach. W składzie jury, któremu przewodniczył Łukasz Goik – dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu (były absolwent tarnogórskiego „ekonomika”) był także mjr rez. Krzysztof Tomaszewski.

Laureaci konkursu otrzymali puchary i okolicznościowe medale ufundowane przez płk rez. Alfreda Kabatę – prezesa ZG ZOR RP i mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego – prezesa Okręgu Śląskiego ZOR RP.

Zabierając głos mjr rez. Krzysztof Tomaszewski podziękował wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali swoich uczniów do występu, oraz uczestnikom za wysoki poziom wokalny i aktorski. Podkreślił ze konkurs pieśni patriotycznej i żołnierskiej  jest znakomitą lekcją historii, jak też naszym bogactwem i dziedzictwem narodowym.

Dzięki staraniom mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego, młodzież biorąca udział w konkursie, miała okazję do spotkań i rozmów się z żołnierzami 5 pułku chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach, którzy zaprezentowali sprzęt będący na ich wyposażeniu. Mogła też porozmawiać przedstawicielami WKU w Gliwicach i członkami Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich, w szeregach którego działa członek ZOR RP Szymon Kocot.

 

Wyniki - Ekonomik:

I miejsce IV b – „Mury”
II miejsce III c – „Dziś idę walczyć, Mamo”
III miejsce IV a – „Rozkwitały pąki białych róż”

Nagroda specjalna przyznana przez organizatorów trafiła do klasy IV c za piosenkę „Orzeł biały”

Wyniki konkursu klas gimnazjalnych:

I miejsce SP im. Powstańców Śląskich w Tworogu, 
II miejsce SP nr 45 w Bytomiu (Zespół Bel Canto - Ognisko Muzyczne)
III miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Tarnowskich Górach

Wyróżnienia:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedarach,
- SP im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach,
- SP im. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim

Krzysztof Tomaszewski

  • 02
  • 04
  • 05
  • 06