ZOR RP patronem IV Tarnowskiego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim  w Tarnowie

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej był jednym z patronów i fundatorów nagród dla laureatów IV Tarnowskiego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim zorganizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Gala finałowa konkursu, podczas której wręczono nagrody laureatom, odbyła się 23 marca 2018 r.

W gali finałowej konkursu ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG oraz por. rez. Radosław Gądek – prezes Okręgu Małopolskiego, którzy wręczyli laureatom ufundowane przez Związek nagrody. Nagrody wręczali również dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych Jerzy Feret oraz Artur Puciłowski – dyrektor tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Podczas gali płk rez. Alfred Kabata wręczył dyrektorowi szkoły Jerzemu Feretowi okolicznościowy ryngraf Związku.

Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureatom uświetnił wykład tematyczny wygłoszony przez dr Elizę Krzyńską-Nawrocką z PWSZ w Tarnowie zatytułowany: Patriotyzm – czym się je i jak smakuje? W atmosferę wspólnego świętowania, laureatów konkursu wprowadziła muzyka z filmu "Miasto 44" w wykonaniu Katarzyny Kołodziej – skrzypce i Julii Honkisz – wokal.

Uczestnicy gali finałowej konkursu mogli wysłuchać najlepszych wykonawców w kategoriach: recytacja i śpiew, a także podziwiać najciekawsze prezentacje multimedialne.

Organizatorem i opiekunem bieżącej edycji konkursu była Anna Pojedyniec – nauczyciel języka polskiego i historii ZSEG w Tarnowie, którą wspierali pozostali nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych.

W konkursie wzięło udział 130 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Tarnowa.

Sponsorami nagród byli: Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, - Panteon Narodowy w Krakowie, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Tarnowska Inicjatywa Oświatowa e-ducaTIO, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie.

Patronat medialny nad IV Tarnowskim Konkursem Wiedzy o Józefie Piłsudzkim pełniło Radio RDN Małopolska. W ocenie prac pomagali nauczyciele z I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, a także pracownicy Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Szkoły Muzycznej w Dębicy.

 

(k)

Foto: ZSEG

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04