Konkurs „Powstanie Styczniowe” podczas Marszu Szydłowiec - Wąchock

20 stycznia 2018 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej był współorganizatorem konkursu „Powstanie Styczniowe”, który odbył się w ramach „XII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Szydłowiec - Wąchock” w szkole w Zbijowie Małym na terenie Gminy Mirów (Powiat Szydłowiecki).

Komisji, która przeprowadziła konkurs przewodniczył płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP, a wiceprzewodniczącym był Lech Marczak - prezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP, uczestniczyli w niej również: Dominik Piętak, Patryk Jankowski i Lechosław Wąsik - przedstawiciel Związku Strzeleckiego.

Konkurs odbywał się w dwóch grupach: dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dla młodzieży powyżej 16 roku życia, głównie dla członków Związku Strzeleckiego. Uczestniczyło w nim około 60 uczniów z terenu gmin Powiatu Starachowickiego i Powiatu Szydłowieckiego oraz 11 członków Związku Strzeleckiego.

Wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej w Mircu (Powiat Starachowicki), a poprzedziła je patriotyczna akademia przypominająca losy bohaterów powstania Jadwigi i Józefa Prendowskich w wykonaniu uczniów gimnazjum przygotowanych przez Marzannę Kruk, Jolantę Zalewską i Beatę Kowalską.

Wśród gości znaleźli się m.in.: starosta Starachowicki Danuta Krępa i wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Nagrody książkowe w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Starachowicach, a ZOR RP oprócz książek ufundował również nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe medale dla laureatów i wyróżnionych. W imieniu Związku Oficerów Rezerwy RP nagrody wręczali płk rez. Alfred Kabata i Lech Marczak.

Wyniki konkursu:

Szkoły podstawowe i gimnazjalne;    

1 miejsce – Jakub Bilski – SP w Tychowie Starym

2 miejsce – Bartosz Markiewicz SP w Gadce

3 miejsce – Weronika Nowak – SP w Osinach

Wyróżnienia otrzymali:

Karol Sadza – SP w Kierzu Niedźwiedzim

Angelika Miernik – SP w Mirowie

Filip Bonio – Gimnazjum w Mircu

Krystian Pawelec – SP w Tychowie Nowym

Paulina Śpiewak – SP w Małaszynie

Kinga Piętak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zbijowie Małym

Patrycja Piętak - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zbijowie Małym

Młodzież powyżej 16 roku życia:

1 miejsce – Ewelina Lipiec – Związek Strzelecki

2 miejsce Martyna Krakowiak - Związek Strzelecki

3 miejsce Małgorzata Brzostowska - Związek Strzelecki

Wyróżnienia otrzymali:

Lena Glegoła - Związek Strzelecki

Gabriel Głuch - Związek Strzelecki

(k)

Foto: Patryk Jankowski

  • 00
  • 01
  • 01a
  • 01b