Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy pomiędzy ZOR RP a ZSS w Dzietrznikach

22 czerwca 2018 r. w Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Samorządowych w Dzietrznikach.

Przed podpisaniem porozumienia główne jego cele odczytała Anna Żarnowska – wicedyrektor szkoły.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP i Bożena Kiedos - dyrektor szkoły. W podpisaniu porozumienia ZOR RP reprezentował także chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli Jacek Olczyk – wójt Gminy Pątnów i radny Zygmunt Plewa. Płk rez. Alfred Kabata z okazji podpisania porozumienia przekazał dyrektor Bożenie Kiedos okolicznościową statuetkę.

Współpraca pomiędzy ZOR RP i Zespołem Szkół Samorządowych w Dzietrznikach obejmuje m. in.:

 1. popularyzowanie w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej dzieci
  i młodzieży szkolnej;
 2. wspieranie wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie dzieci
  i młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii;
 3. podejmowanie działań zmierzających do upowszechniania wśród dzieci
  i młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;
 4. integrowanie środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.

(k)

Foto: Mateusz Drab i ZSS w Dzietrznikach

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04