Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy pomiędzy ZOR RP i Strażą Miejską w Częstochowie

25 stycznia 2019 r. w Częstochowie Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podpisał porozumienie o współpracy ze Strażą Miejską w Częstochowie.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP i komendant Straży Miejskiej w Częstochowie Artur Hołubiczko. Podczas podpisywania porozumienia ZOR RP reprezentowali także: mjr rez. Krzysztof Tomaszewski – prezes Okręgu Śląskiego ZOR RP, st. kpr. rez. Artur Wojciechowski - prezes Koła ZOR RP w Częstochowie, asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik – prezes Koła ZOR RP w Zawierciu, Krzysztof Buchajczuk – członek Koła ZOR RP w Częstochowie.

W myśl zawartego porozumienia Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Straż Miejska w Częstochowie będą współpracować ze sobą
w celu:

  1. Promocji oraz kształtowania patriotycznych, proobronnych i obywatelskich postaw oraz integracji środowiska żołnierskiego ze społecznością lokalną.
  2. Kultywowania tradycji oręża polskiego oraz ich popularyzowania wśród społeczeństw lokalnych, szczególnie wśród młodzieży, zachęcanie jej do zainteresowania się sprawami obronności i wypełniania powinności patriotycznych i obywatelskich.
  3. Ochrony miejsc pamięci narodowej.
  4. Współorganizowania uroczystości patriotycznych.

W porozumieniu określono zakres działań każdej ze stron. Płk rez. Alfred Kabata i komendant Straży Miejskiej Artur Hołubiczko wyrazili zadowolenie z zawartego porozumienia.

Artur Wojciechowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04