Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy Związku Oficerów Rezerwy RP z Gminą Prażmów (Powiat Piaseczyński)

10 stycznia 2020 r., w Prażmowie, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Prażmów.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Jan Adam Dąbek – wójt Gminy Prażmów.
W akcie podpisania porozumienia uczestniczyli także: ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, mjr w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Barbara Oleksiewicz, Sylwester Jankowski, Patryk Jankowski oraz przewodnicząca Rady Gminy Prażmów Danuta Błaszczyk.

 W porozumieniu zapisano m.in., że Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Gmina Prażmów będą współpracować ze sobą w celu:

 • Ochrony miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Prażmów;
 • Pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
  • Popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych;
  • Popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej;
  • Wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży
   w szacunku do ideałów ojczystej historii;
  • Podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;
  • Współorganizowania uroczystości patriotyczno-wojskowych.

(k)

Foto: S. Jankowski, P. Jankowski

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04