Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy Związku Oficerów Rezerwy RP z Korpusem Kadetów w Częstochowie

11 października 2019 r., w Częstochowie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Korpusem Kadetów.

Porozumienie podpisane zostało podczas I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Związku Oficerów Rezerwy RP na Jasną Górę.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i komendant Korpusu Kadetów mjr ds. Krzysztof Ciupis.

W podpisanym porozumieniu Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Korpus Kadetów zobowiązali się, że będą współpracować ze sobą w celu:

 1. promocji oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. kultywowania tradycji oręża polskiego w środowisku członków Związku oraz ich popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, zachęcanie jej do zainteresowania się sprawami obronności i wypełniania powinności wojskowych,
 3. współorganizowania uroczystości patriotycznych,
 4. realizowania programów historyczno-edukacyjnych.

Komendant Korpusu Kadetów będzie wspierał w miarę możliwości działalność statutową Związku w dziedzinie obronności państwa, promowania służby wojskowej, w szczególności poprzez:

 1. kultywowanie tradycji oręża polskiego,
 2. udzielanie pomocy Związkowi w organizowaniu uroczystości patriotycznych, przedsięwzięć związanych z promowaniem służby wojskowej oraz imprez sportowo-obronnych,
 3. zapraszanie przedstawicieli Związku na organizowane przez Korpus uroczystości,
 4. popularyzowanie działalności Związku.

Związek zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do realizacji celów niniejszego porozumienia, w szczególności do:

 1. kultywowania i upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego,
 2. nawiązywania współpracy z miejscowymi szkołami, władzami samorządowymi, jednostkami wojskowymi oraz podejmowania inicjatyw popularyzujących problematykę obronności państwa i promowania służby wojskowej,
 3. stałej opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami poległych żołnierzy, cmentarzami wojskowymi i pomnikami,

(k)

Foto: M. Łada

 • 01
 • 02
 • 03
 • 03a