Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

8 lipca 2013 r. gen. bryg. Stefan Mordacz – dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie i płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podpisali porozumienie o współpracy.

W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczyli: Marcin Łada – wiceprezes ZG oraz członkowie ZG: mjr rez. Lech Tomasiak i Artur Błoński. Obecna była również Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, z którą ZOR RP ściśle współpracuje.

Porozumienie zawarte zostało na podstawie Decyzji187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. (z późn. zm.)  regulującej kwestie współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi.

W podpisanym porozumieniu 3 Warszawska Brygada Rakietowa i Związek Oficerów Rezerwy RP  zobowiązali się do działania na rzecz:

  • ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego;

  • kultywowania tradycji oręża polskiego w środowiskach członków Związku oraz ich popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia;

  • pogłębienia więzi i solidarności byłych żołnierzy zawodowych, weteranów i kombatantów z żołnierzami czynnej służby wojskowej;

  • kształtowania wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli do wypełniania powinności wojskowych i obronnych.

Związek zobowiązał się m. in. do popularyzowania wiedzy na temat aktualnych problemów obronności państwa zwłaszcza wśród młodzieży oraz kultywowania i upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, w tym historii i osiągnięć 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, a Brygada do wspierania działalności statutowej Związku w dziedzinie obronności państwa, w tym do udzielania pomocy Związkowi w organizowaniu uroczystości patriotycznych, imprez sportowo-obronnych, konferencji popularno-naukowych i konkursów historyczno-wojskowych dla młodzieży szkolnej.

(k)

Fot. Marcin Łada i Artur Błoński

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3