Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

5 sierpnia 2013 r. płk dr Dariusz Kuleta – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podpisali porozumienie o współpracy.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli także inni przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego: ppłk Kazimierz Mączka - zastępca szefa WSzW, ppłk Jarosław Cyckowski – szef wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW i Andrzej Laudy – specjalista WSzW ds. rekonwersji. Delegację Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowili: Marcin Łada i płk rez. Dariusz Zielonka- wiceprezesi ZOR RP oraz mjr rez. Józef Szatkowski, st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski, Karolina Gwarek. Obecna była również Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, której organizacja posiada status członka wspierającego ZOR RP.

Zwracając się do zebranych płk dr Dariusz Kuleta powiedział, że porozumienie jest kontynuacją trwającej już od kilku lat współpracy, która wcześniej odbywała się w ramach innej struktury organizacyjnej. Z kolei płk rez. Alfred Kabata dodał, że porozumienie będzie impulsem do rozwijania nowych form współpracy.

Podpisane porozumienie o współpracy, którego podstawą jest Decyzja numer 187/MON z 9 czerwca 2009 r. (z późn. zm.) zawarte zostało w celu:

  • promocji Sił Zbrojnych RP, w tym efektywnej rekrutacji i naboru ochotników do służby kandydackiej, przygotowawczej oraz żołnierzy rezerwy do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;

  • kultywowania tradycji Wojska Polskiego w środowiskach członków Związku oraz ich popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia;

  • pogłębienia więzi i solidarności żołnierzy rezerwy, weteranów

    i kombatantów z żołnierzami czynnej służby wojskowej;

  • kształtowania w społeczeństwie, zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli do wypełniania powinności wojskowych i obronnych.

Ponadto Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązał się m.in. do upowszechniania tradycji i historii Wojska Polskiego, w tym historii i osiągnięć Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu patriotycznych, proobronnych i obywatelskich postaw młodzieży, rozwijania jej sprawności fizycznej i predyspozycji psychicznych do służby wojskowej.

Wojewódzki Sztab Wojskowy będzie natomiast wspierał działalność statutową Związku w dziedzinie obronności państwa, w szczególności przez: udzielanie pomocy Związkowi w organizowaniu uroczystości patriotycznych, imprez sportowo-obronnych, konferencji popularno-naukowych, konkursów historyczno-wojskowych dla młodzieży szkolnej oraz przedsięwzięć związanych z promowaniem służby wojskowej, dbanie o kompleksowy przekaz informacji do kandydatów chcących podjąć służbę wojskową oraz udostępnianie materiałów promujących różne formy służby wojskowej, popularyzowanie działalności Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

(ak)

Fot. Karolina Gwarek

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04