Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

21 listopada 2013 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień  Warszawa – Praga i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zawarły porozumienie o współpracy. 

 Porozumienie podpisali wojskowy komendant uzupełnień ppłk Robert Putrzyński i prezes Zarządu Głównego ZOR RP płk rez. Alfred Kabata. W podpisaniu porozumienia uczestniczył członek ZG ZOR RP Artur Błoński. W podpisanym porozumieniu obie strony zobowiązały się m.in. do:

1.Promocji Sił Zbrojnych RP, w tym efektywnej rekrutacji i naboru ochotników do służby kandydackiej, przygotowawczej oraz żołnierzy rezerwy do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

2.Prowadzenia działań edukacyjno- wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ich do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej.

3.Kultywowania tradycji oręża polskiego w środowiskach członków Związku oraz ich popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia.

4.Kształtowania wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli do wypełniania powinności wojskowych i obronnych.

5.Pogłębienia  żołnierskich więzi pomiędzy weteranami i rezerwistami Wojska Polskiego a żołnierzami czynnej służby wojskowej Sił Zbrojnych RP.

(k)

Fot. Artur Błoński

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4