Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

29 listopada 2013 r. w Radomiu, w siedzibie Komendy Głównej Związku Strzeleckiego, podpisano porozumienie o współpracy między tą organizacją, a Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Porozumienie podpisali prezes Zarządu Głównego ZOR RP płk rez. Alfred Kabata oraz komendant główny ZS – insp. ZS Roman Burek i jego zastępca st. insp. ZS Leszek Marcinkiewicz.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli również członkowie Komendy Głównej ZS i prezes Koła ZOR RP w Radomiu mjr w st. spocz. Sławomir Płaza.

Z porozumienia wynika, że mając na względzie współpracę na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii, popularyzowania edukacji obywatelskiej i proobronnej młodzieży szkolnej oraz kultywowania pamięci o chwalebnych dziejach oręża polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w odzyskaniu niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Strzelecki będą współpracować ze sobą w celu:

1)      edukacji obronnej, obywatelskiej i patriotycznej młodzieży;

2)     popularyzowania w środowisku szkolnym wiedzy historycznej i działań zmierzających do kształtowania świadomości patriotycznej młodzieży szkolnej;

3)     wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii;

4)     podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego, w tym tradycji niepodległościowej, Legionów Polskich, Związku Strzeleckiego i Związku Oficerów Rezerwy RP z okresu Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej;

5)     promocji służby wojskowej oraz rozwijania wśród młodzieży zainteresowania zawodem żołnierza.

(k)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4