Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

1 lipca 2014 r. płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i ppłk Sławomir Szwemin – dowódca 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów podpisali w Stargardzie Szczecińskim porozumienie o współpracy.

W porozumieniu, którego podstawą jest Decyzja nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r., obie strony postanowiły, że będą współpracować ze sobą w celu: pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechniania tradycji orężnych Wojska Polskiego oraz promocji dokonań i osiągnięć 2 Stargardzkiego batalionu saperów i Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia, pogłębienia więzi i solidarności żołnierzy rezerwy, weteranów i kombatantów z żołnierzami czynnej służby wojskowej.

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej  zobowiązał się m.in. do:

  • upowszechniania tradycji i historii Wojska Polskiego, w tym historii i osiągnięć 2 Stargardzkiego batalionu saperów;

  • prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu pozytywnego wizerunku 2 Stargardzkiego batalionu saperów oraz patriotycznych, proobronnych i obywatelskich postaw młodzieży;

  • organizowania dla środowiska Batalionu przedsięwzięć edukacyjnych na temat tradycji orężnych Wojska Polskiego, działalności Związku, jego patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 2 Pułku Saperów Kaniowskich, którego tradycje Batalion dziedziczy;

Natomiast 2 Stargardzki batalion saperów będzie wspierał działalność statutową Związku w dziedzinie obronności państwa, w szczególności przez:

  • udzielanie pomocy Związkowi w organizowaniu uroczystości patriotycznych, konkursów historyczno-wojskowych dla młodzieży szkolnej oraz przedsięwzięć związanych z promowaniem służby wojskowej;

  • zapraszanie przedstawicieli Związku na organizowane przez Batalion uroczystości;

  • popularyzowanie działalności Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej  Polskiej.

(k)

Fot. Zbigniew Stacharski

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3